Pääosassa ihminen.

cloud_top.jpg

Rakennukset ja niiden ympäristö ovat erottamaton osa elämäämme. Me asumme, työskentelemme ja vietämme vapaa-aikaamme rakennetussa ympäristössä. Sitten on meitä, jotka tekevät myös työkseen rakennuksia – tutkivat, suunnittelevat, johtavat, valvovat ja tarkastavat. Me Vahasella teemme sen hyvin.

Tärkein voimavaramme ovat alan parhaat osaajat, vankka asiantuntijuus ja ennakkoluuloton ratkaisujen etsiminen. Työssä onnistuminen merkitsee meille ilahtunutta asiakasta ja myös tekijän iloa aikaansaannoksistaan.

Olemme päättäneet tehdä ympäristöstämme vielä elinkelpoisemman. Eilisen hyvä ei enää riitä. Yhdessä meillä on viisaus, tahto ja taito pistää hyvä kiertämään. Jalostaa sitä, jotta siitä riittäisi vielä huomennakin. Sitä haluamme tehdä.

Terveisin,
Vahaslaiset

cloud_bottom.jpg

Uudistunut ympäristönsuojelulaki velvoittaa osan ympäristölupavelvollisista perustilaselvitykseen

15.10.2014

Perustilaselvitys_pieni.jpg
Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014. Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Laissa on uutena käsitteenä ns. direktiivilaitos, jolla tarkoitetaan teollisuuspäästödirektiivin liitteessä I lueteltuja ja direktiivin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja. Perustilaselvitys on laadittava, jos direktiivilaitoksen toimintoihin liittyy maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Selvitämme asiantuntemuksella toiminnanharjoittajille uudistuksen vaikutukset ja velvoitteet.

Vahasen asiantuntijuus esillä kansainvälisillä foorumeilla 9.10.2014

Kuluneen vuoden aikana Vahasen asiantuntijat ovat olleet vahvasti läsnä huipputason kansainvälisissä seminaareissa. ”Päätimme testata tänä vuonna, minkä vastaanoton osaamisemme saa Suomen rajojen ulkopuolella pidettävissä kansainvälisissä tutkijatapahtumissa,” toteaa liiketoimintajohtaja Pekka Laamanen Vahasen Erikoisasiantuntijapalveluista. ”Kansainvälisillä foorumeilla huomiota herätti erityisesti Katariina Laineen esitys Suomessa uraa uurtavasta työstä sisäilmakorjausten yhteydessä toteutettavista tiivistyskorjauksista ja näiden korjausten laadunvarmistuskäytännöistä” Laamanen summaa.

Lähiöharmonia tuo uutta potkua lähiöiden kehittämiseen 1.10.2014

Vahasella on saatu päätökseen Lähiöharmonia -kehityshanke, joka tehtiin osana Aalto-yliopiston Lähiö 2072 -yhteishanketta. Lähiöharmonian tavoite oli kehittää valmiutta toimia isojen asuinalueiden kehittämisen koordinaattorina korjaus- tai täydennysrakentamisessa ja kehittää näihin liittyvää palvelutarjontaa.

Merkittävä elementtiasuintalojen suunnitteluprojekti Kazaniin 3.9.2014

Vahanen-yhtiöihin kuuluva moskovalainen OOO Ficote Engineering on allekirjoittanut sopimuksen merkittävän kazanilaisen rakennuttajan kanssa yhteensä yli 50 000 m2 käsittävän neljän elementtiasuintalon suunnittelusta Kazaniin. Työtä tehdään Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa ja merkittävin osin myös Suomessa. Sopimus on suuruudeltaan lähes kaksi miljoonaa euroa ja siten merkittävä projekti Vahanen-yhtiöissä. Se on esimerkki Venäjän tiimin pitkäjänteisestä myyntityöstä ja vahvasta asiakastyöstä verkostokumppanien kanssa.