rakennettu_ymparisto.jpg

Sertifioinnit ja laatu

Vahanen noudattaa projekteissaan RAKLI-SKOL-ATL-laatujärjestelmää, jossa sisäinen auditointi varmistaa yhtenäisen laadun eri palveluissa.

Laatujärjestelmän käyttö varmistaa

  • korkeatasoisen palvelulaadun ja laatujohtamisen
  • yrityksen tehokkaan toiminnan ohjauksen ja kilpailukyvyn
  • kotimaan markkinoille sopivan julkisen laadunhallintajärjestelmän
  • tilaajan suorittaman suunnittelu- ja konsulttiyritysten helpon arvioinnin ja valinnan

Sisäinen auditointi tarkoittaa käytännössä erilaisten projektien sisäisiä arviointeja. Auditoinneissa käydään yhdessä läpi hankkeeseen suunnitellut toimintatavat ja verrataan niitä toteutuneisiin menettelytapoihin ja tuloksiin sekä laatujärjestelmän kriteereihin.

Toimintaamme auditoidaan myös ulkopuolisen toimesta. Vahanen Oy, rakennesuunnittelu (Espoo ja Hämeenlinna) ja Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n laatujärjestelmälle on myönnetty Rakentamisen Laatu ry:n RALA-sertifikaatti

Instakon Oy:n laatujärjestelmä perustuu Det Norske Veritasin auditiomaan, ISO 9001 -sertifioituun laatujärjestelmään.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Pasi Parviainen
Palvelu- ja tuotekehitys

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

pasi_parviainen.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö