seija_sakki-rinne.jpgSeija Sakki-Rinne, arkkitehti

Tapiola innosti arkkitehdiksi

Seija Sakki-Rinne on asunut lähes koko ikänsä Espoon Tapiolassa – arkkitehtiopinnot veivät vain joksikin aikaa viereiseen Otaniemeen. ”Lähdin opiskelemaan arkkitehdiksi ihan Tapiolan ansiosta – Tapiolan ympäristö ja kasvuvaihe innostivat minua. Vanhempani olivat taiteesta ja arkkitehtuurista kiinnostuneita ja tukivat minua valinnassani” Seija kertoo.

Seijalla oli pääaineenaan julkiset rakennukset ja hän valmistui vuonna 1986. Työuraan on mahtunut paljon liikerakennusten suunnittelua, aluksi pienempiä kohteita ja kokemuksen karttuessa vaativampia hankkeita. Seijalla on pääsuunnittelijan pätevyys ja hän vastaa työssään koko suunnittelijaryhmästä ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.

”Ala on muuttunut paljon urani aikana – rakentamisen kova tahti ja sen myötä suunnittelun hektisyys on lisääntynyt; kaikki pitäisi olla tässä ja nyt. Työ vaatisi mielestäni enemmän rauhaa ja kypsymistä. Kohteiden koko kasvaa jatkuvasti ja projektit ovat koko ajan haasteellisempia.”

Vahasella Seija näkee hyvänä puolena insinöörien ja arkkitehtien yhteistyön: ”Ymmärrämme hyvin toisiamme. On kiinnostavaa käydä keskustelua vaikkapa rakennesuunnittelijan kanssa meneillään olevasta kohteesta. Keskustelu avaa omia käsityksiä ja antaa aina uusia ajatuksia omaan työhön.

Parhaillaan Seijalla on työn alla kauppakeskus Mikkelin keskustaan. Kauppakeskuksen rakentamisella halutaan voimistaa Mikkelin ja sen historiallisen keskustan elinvoimaisuutta.