innovaatio.jpg


Tutkimus ja kehitys vievät eteenpäin

Vahanen on aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä entistä toimivampia ratkaisuja kiinteistöjen, rakentamisen ja asumisen maailmaan. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen kanssa tarjoamalla opiskelijoille asiakaslähtöisiä aiheita opinnäytetöihin. Käytämme kehitykseen vuosittain 2-3 prosenttia liikevaihdostamme. 

 

Kohti kestäviä ratkaisuja

Vahanen on tällä hetkellä mukana RYM Oy:n koordinoimassa sisäympäristö kehityshankkeessa (Energy Efficient Control of Indoor Environment EECI, SHOK-ohjelma) omalla Sisäympäristö kehityshankkeellaan. Hankkeessa luodaan sisäilmaongelmien tutkimukseen työkalu, jolla sisäilman kemiallista ja fysikaalista laatua voidaan arvioida laskennallisesti. Sisäilman laadun laskennallisella simuloinnilla pystytään selvittämään sisäilmaongelmakohteen huonetilan kannalta ongelmalliset kohdat, jolloin sisäilmaongelman kenttätutkimukset ja korjaussuunnittelu osataan kohdistaa oikein.

Olemme on myös mukana omalla Lähiöharmonia kehityshankkeellaan  Aalto-yliopiston Living Places ja Build Environment Services –tutkimusryhmän vetämässä Lähiö2072 hankkeessa. Vahanen konseptoi energiatehokkaan, arkkitehtonisesti puhuttelevan ja sosiaalisesti toimivan lähiön alueellisen korjaamisen ja kehittämisen.


Aiempien vuosien kehityshankkeita ja innovaatioita

Inspiring Future Learning Environment (IFLE) eli koulukonsepti-hanke päättyi 2013. Kehityshankkeessa luotiin kansainvälisille markkinoille konsepti, jossa koulujärjestelmä ja kestävän rakentamisen mukainen kouluympäristön suunnittelu yhdistyvät luoden oppilaille ja opettajille ainutlaatuisen ja virikkeellisen oppimisympäristön.

Olemme kehittäneet rakentamisen ratkaisuja myös osana Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaa (Kestävää korjaamista KEKO -yrityshanke) ja EU-rahoitteisessa Sustainable Refurbishment of Building Facades and External Walls - hankkeessa (SUSREF). Hankkeet päättyivät 2012. Kestävä korjaaminen -hankkeessa kehitimme palveluitamme ja toimintatapojamme vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. SUSREF-hankkeessa luodaan puolestaan julkisivujen ja ulkoseinärakenteiden korjaamiseen uusia, kestävän rakentamisen mukaisia konsepteja, rakenteita ja tuotteita. Missiomme mukaisesti tavoitteenamme oli kehittää turvallista, terveellistä ja ekologisesti tasapainoista rakennettua ympäristöä.

Vuonna 2008 päättyi suomalaisten asumiseen liittyvä kehityshanke IKE-PAP. Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen (PAP) käynnistyi ympäristöministeriön ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklejä kartoittaneella IKE-esitutkimuksella vuonna 2005. Hankkeessa etsittiin asukaslähtöisen korjausrakentamisen käytännön ratkaisuja ja toteutustapoja yhteistyössä rakennusalan eri osapuolten kesken. Vahanen Oy:n työn pohjalta syntyi PutkiremonttiPlus-palvelumalli.

Vahanen on tunnettu myös betonirakenteisiin liittyvien korjaus- ja laadunvarmistusmenetelmien kehittäjänä. Ilmastonmuutos luo kehitykselle jatkuvia haasteita, sillä Suomessa tulee varautua jatkossa poikkeaviin rasitusolosuhteisiin. Tästä johtuen perinteisiksi koetut menetelmät eivät välttämättä enää jatkossa toimi, joten on pysyttävä aallon harjalla tekniikoiden kehittämisessä.

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Pasi Parviainen
Tutkimus- ja kehityspalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

pasi_parviainen.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö