tutkimus_ja_kehitys.jpg


Tutkimus ja kehitys vievät eteenpäin

Vahanen on aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Haluamme olla ensimmäisten joukossa kehittämässä entistä toimivampia ratkaisuja kiinteistöjen, rakentamisen ja asumisen maailmaan. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen kanssa tarjoamalla opiskelijoille asiakaslähtöisiä aiheita opinnäytetöihin. Käytämme kehitykseen vuosittain lähes neljä prosenttia liikevaihdostamme. 

Kohti kestäviä ratkaisuja

Tällä hetkellä kehitämme uusia rakentamisen ratkaisuja osana Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaa (Kestävää korjaamista KEKO -yrityshanke) sekä olemme mukana EU-rahoitteisessa Sustainable Refurbishment of Building Facades and External Walls - hankkeessa (SUSREF). Kestävä korjaaminen -hankkeessa kehitämme palveluitamme ja toimintatapojamme vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. SUSREF-hankkeessa luodaan puolestaan julkisivujen ja ulkoseinärakenteiden korjaamiseen uusia, kestävän rakentamisen mukaisia konsepteja, rakenteita ja tuotteita. Missiomme mukaisesti tavoitteenamme on kehittää turvallista, terveellistä ja ekologisesti tasapainoista rakennettua ympäristöä.


Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future.


Aiempien vuosien innovaatioita

Vuonna 2008 päättyi suomalaisten asumiseen liittyvä kehityshanke IKE-PAP. Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen (PAP) käynnistyi ympäristöministeriön ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklejä kartoittaneella IKE-esitutkimuksella vuonna 2005. Hankkeessa etsittiin asukaslähtöisen korjausrakentamisen käytännön ratkaisuja ja toteutustapoja yhteistyössä rakennusalan eri osapuolten kesken. Vahanen Oy:n työn pohjalta syntyi PutkiremonttiPlus-palvelumalli.

Vahanen on tunnettu myös betonirakenteisiin liittyvien korjaus- ja laadunvarmistusmenetelmien kehittäjänä. Ilmastonmuutos luo kehitykselle jatkuvia haasteita, sillä Suomessa tulee varautua jatkossa poikkeaviin rasitusolosuhteisiin. Tästä johtuen perinteisiksi koetut menetelmät eivät välttämättä enää jatkossa toimi, joten on pysyttävä aallon harjalla tekniikoiden kehittämisessä.

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Pasi Parviainen
Tutkimus- ja kehityspalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

pasi_parviainen.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö