palvelut_rakennusfysiikka.jpg

kosteus-  ja sisäilmaosaamisELLA terveellinen, turvallinen ja pitkäikäinen rakennus

Vahanen on maamme merkittävimpiä rakennusfysiikan osaajia ja meillä työskentelee alan suurin joukko pätevöityneitä rakennusfysiikan asiantuntijoita. Toiminnallemme luonteenomaista on hakea tutkimusten ja havaintojen pohjalta käytännössä toimivia ratkaisuehdotuksia.

Rakennusfysiikka edellyttää syvää ja laajaa osaamista, jota on hyödynnetty sekä asiakasprojekteissamme että laajemmin koko alan kehittämisessä maassamme. Erityisasiantuntijamme ovat julkaisseet työnsä tuloksia teknis-tieteellisillä foorumeilla ja osallistuneet alan yhteisten toimintatapojen ja standardien laadintaan.

Ennakoiva asenteemme auttaa asiakkaitamme välttämään tulevia ongelmia. Mikäli ongelmia esiintyy, selvitämme ongelman aíheuttajat ja esitämme tarvittavat korjaustoimenpiteet. Ongelman aiheuttajan selvittämisessä  sekä korjausratkaisujen kehittämisessä hyödynnämme tarvittaessa oman laboratoriomme ja koko organisaatiomme laaja-alaista erityisasiantuntemusta. Kattavilla laadunvarmistustoimenpiteillä varmistamme, että korjaustoimenpiteet toteutetaan suunnitellulla tavalla ja hankkeella saavutetaan haluttu lopputulos.

Asiantuntijapalvelumme varmistavat hyvän ja terveellisen ympäristön rakennusten käyttäjille kuten asukkaille, työntekijöille ja kaikille kiinteistön käyttäjille, sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Rakennuksista tulee paremmin aikaa ja muuttuvia ilmasto-olosuhteita kestäviä toiminnallisuuksista ja estetiikasta tinkimättä.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Sami Niemi
Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

sami_niemi.png

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö