kosteus_ja_sisa.jpg

Ratkaisuja kosteus- ja sisäilmaongelmiin

Vahanen tarjoaa rakennusfysikaalisia asiantuntijapalveluja kosteusvaurio- ja sisäilmasto-ongelmien ratkaisuun, vauriokohteiden korjaussuunnitteluun sekä työnaikaiseen valvontaan. Tutkimusten ja suunnittelun ohella teemme suunnitelmien riskiarvioita ja vaativia laskennallisia kosteus-, lämpö- ja virtausteknisiä analyyseja sekä työnaikaisia kosteudenhallintasuunnitelmia. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta voimme hyödyntää palveluissamme pitkän aikavälin kokemusperäistä tietoa. Voimme näin tarjota parhaat mahdolliset ratkaisut kosteus- ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn.

Sisäilmaongelmat ovat hallittavissa rakennusfysiikan avulla

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus on tarkoituksenmukaista tehdä, kun

 • kiinteistön käyttäjillä on oireita, joiden epäillään johtuvan rakenteiden kosteusvaurioista tai ilmanvaihtojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta
 • sisäilman laatu koetaan aistinvaraisesti huonoksi
 • korjaustapa ja korjauksen laajuus määritetään suunniteltaessa rakennuksen peruskorjauksen toteuttamista.

Kokonaisvaltaisen sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen avulla saadaan yksityiskohtainen käsitys koko rakennuksen sisäilman laadusta sekä huonoon sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä. Rakennetussa ympäristössä on mikrobeja, hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia. Niiden poistaminen ei ole aina välttämätöntä. Usein painesuhteiden hallinta ja rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen riittävät. Tutkimusselostuksessa esitettyjen korjaustoimenpiteiden avulla voidaan laatia korjaussuunnitelma, jolla toteutetaan hyvä sisäilman laatu.

Sisäilman laatuun vaikuttavat myös rakenteiden haitta-aineet, joita saattaa löytyä vanhoissa rakennuksissa käytetyistä rakennusmateriaaleista. Terveydelle vaaralliset materiaalit voidaan selvittää haitta-ainetutkimuksella, johon Vahasella hyödynnetään laajaa osaamista ja kokemusta eri tieteen aloilta (rakennusmateriaalitekniikka, kemia, geologia ja mineralogia). Käytettävissämme on myös oma rakennusmateriaalilaboratorio näytteiden analysointia varten.

Kosteus- ja sisäilmapalvelumme

 • Sisäilmatutkimukset, homeselvitykset ja kosteustekniset kuntotutkimukset, näihin liittyvä suunnittelu ja erikoisvalvonta (tuotevastaava Sami Niemi)
 • Vesikatot ja pihakannet; tutkimus, suunnittelu ja valvonta (tuotevastaava Sami Laine)
 • Pesuhuoneiden vedeneristys- ja pintarakenteet; suunnittelu ja valvonta (tuotevastaava Petri Puuska)
 • Pesuhuoneiden kuntoarviot (tuotevastaava Marko Leskinen)
 • Salaoja- ja pintavesisuunnitelmat sekä valvonta (tuotevastaava Petri Puuska)
 • Radon; tutkimus, suunnittelu, valvonta (tuotevastaava Riikka Sutela)
 • Haitta-aineiden hallintaratkaisut (tuotevastaava Sami Niemi)
 • Rakennusfysikaalinen mallinnus (tuotevastaava Pauli Sekki)

Meiltä myös kosteusmittareiden kalibrointi. Katso esite tästä.

Voit ottaa halutessasi yhteyttä tuotevastaavaan: puhelin 020 769 8698 tai etunimi.sukunimi@vahanen.com.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Sami Niemi
Kosteus- ja sisäilmapalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

sami_niemi.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö