kosteus_mittaus.jpg

kuntotutkimus on korjaustyön perusta

Julkisivurakenteiden kuntotutkimukset ja tilaajan ohje

Betonin pitkälle edennyt vaurioituminen voidaan todeta silmämääräisestikin, mutta rakenteen sisäisten muutosten kuten alkavien vaurioiden ja vaurioiden etenemisen selvittäminen vaatii huolellisen kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kunto säännöllisesti sen elinkaaren eri ajankohtina. Selvitämme rakenneosien nykytilan kenttä- ja laboratoriotutkimusten avulla. Laadimme tutkimuksesta raportin, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta sekä varteenotettavimmat korjaustoimenpide-ehdotukset.

Kuntotutkimus toimii hanke- ja korjaussuunnittelun perustana. Hyödynnämme julkisivurakenteiden kuntotutkimuksissa Suomen Betoniyhdistys ry.:n julkaisuja Betonirakenteiden kuntotutkimus by42 ja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus by 44.

Suomen Betoniyhdistys ry on myös julkaissut Kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen, jonka tarkoitus on opastaa tilaajaa tekemään omaan tarkoitukseen sopivin valinta kuntotutkimusta tilattaessa. Tilaajan ohje on ladattavissa täältä.

LVV-putkien kuntotutkimukset

Vesi- ja viemäriputkien syöpymät johtavat ennen pitkää vesivuotoihin. Syöpymien etenemistä voidaan seurata kenttä- ja laboratoriotutkimuksin, joiden avulla mahdolliset putki- tai liitosvuodot voidaan ennakoida. Putkien ja niiden liitosten kunto voidaan tutkia röntgenkuvauksen, ultraäänimittauksen ja mikrorakennetutkimusten avulla. Selvitämme putkien korroosiotyypit ja jäljellä olevan seinämävahvuuden sekä arvioimme putken ja liitoskodan jäljellä olevan käyttöiän.

Putkistojen kuntotutkimuksilla selvitetään järjestelmien korjaustarve ja -ajankohta sekä laaditaan kunnossapito-ohjelma seuraavalle 10 vuodelle kustannusarvioineen. Putkistojen kuntotutkimus suoritetaan Suomen LVI-liiton vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimusohjetta soveltaen.

Haitta-ainetutkimukset

Haitta-aineilla tarkoitetaan materiaalissa olevia tai siitä poistuvia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä, jotka tiettyinä pitoisuuksina aiheuttavat terveys- tai ympäristöriskin. Haitta-aineita on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosi sadan alusta saakka.

Haitta-aineselvitysten avulla kartoitetaan kiinteistöjen rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle haitalliset materiaalit. Selvitys on myös osa kiinteistöä ympäröivien maamassojen arviointia ja kunnostusta, mihin Vahanen tarjoaa ympäristöpalveluja. Selvitys kuuluu osana kiinteistön korjaushankkeen hankesuunnitteluun ja peruskorjauksen suunnitteluun, mihin liittyy mm. purkurajojen ja uusittavien rakenteiden määrittäminen. Haitta-aineselvityksellä minimoidaan työn aikaiset sekä peruskorjauksen jälkeiset riskit.

Tyypillisiä haitta-aineselvityskohteita ovat asuin- ja teollisuuskiinteistöt, siltarakenteet sekä uima- ja urheiluhallit.HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:

Mika Oikari
Julkisivurakenteiden kuntotutkimukset

Kim Henriksson
LVV-putkien kuntotutkimukset

Jaakko Säntti
Haitta-ainetutkimukset

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.comVoit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö