laadunvarmistus.jpg

Laatu ei tule itsestään

Suomessa rakennetaan usein vaativissa olosuhteissa, joissa hyvän laadun aikaansaaminen vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua. Rakenteet eivät saa kastua liikaa ja kuivuminen on varmistettava käyttämällä riittävän kuivumiskykyisiä rakenneratkaisuja sekä huolehtimalla työmaalle hyvät olosuhteet. Kosteudenhallinnan merkitys tulee entistä tärkeämmäksi siirryttäessä kohti matalaenergiaratkaisuja. Riittävän alhaisen kosteuspitoisuuden toteamisen lisäksi laadunvarmistusmittauksilla on usein syytä varmistua alustan riittävästä lujuudesta, rakennekerrosten riittävästä paksuudesta, rakennekerrosten hyvästä tartunnasta toisiinsa sekä tavoitteenmukaisen ilmatiiviyden saavuttamisesta.

Laadunhallintapalvelujamme

  • Kosteusmittaukset (tuotevastaava Juha Komonen)
  • Kosteudenhallintasuunnitelmat (tuotevastaava Juha Komonen)
  • Kosteusmittareiden kalibroinnit (tuotevastaava Kyösti Nieminen)
  • Tartuntavetolujuuskokeet (tuotevastaava Petri Puhakka)
  • Kalvonpaksuusmittaukset (tuotevastaava Petri Puhakka)
  • Lämpökuvaukset (tuotevastaava Pauli Sekki)
  • Merkkiainekokeet (tuotevastaava Petri Sallinen)
  • Ilmatiiveysmittaukset, ilmavuotoluvun määritys (tuotevastaava Petri Sallinen)
  • Rakennusfysikaaliset suunnitelmatarkastukset (tuotevastaava Jarmo Saarinen)
  • Betoniteknologinen konsultointi (Juha Komonen)

Voit ottaa halutessasi yhteyttä tuotevastaavaan: puhelin 020 769 8698 tai etunimi.sukunimi@vahanen.com.

Vahanen Suomen johtava laadunvarmistuksen asiantuntija

Vahasen laadunvarmistusryhmässä on 12 alan osaajaa, joiden joukossa on maan johtavia asiantuntijoita. Uuden tiedon hankkiminen ja alan toimintatapojen kehittäminen on tärkeä osa toimintaamme. Toimimme jatkuvasti ohjaajina diplomi- ja insinööritöissä sekä olemme mukana useissa tutkimushankkeissa. Jaamme osaamistamme laadunhallintatehtävien lisäksi vuosittain kymmenissä koulutustilaisuuksissa sekä toimimalla toimikunnissa, joiden tehtävänä on julkaista hyvään rakennustapaan ohjaavia ohjeita ja julkaisuja.

Laadunvarmistuspalvelumme on suunnattu erityisesti urakoitsijoille, mutta myös suunnittelijoiden ja rakennuttajan on syytä paneutua laadunhallintaan vaikuttaviin tekijöihin, jolloin Vahasen rakennusfysiikkayksikön laadunvarmistusryhmä on oikea yhteistyökumppani.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Sami Niemi
Laadunvarmistuspalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

sami_niemi.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö  

TUTUSTU ESITTEISIIMME