laboratorio2.jpg

laboratoriopalveluja erilaisiin tutkimustarpeisiin

Tuotamme laboratoriopalveluja materiaalien vauriotutkimuksiin, rakennusmateriaalien haitta-ainetutkimuksiin, pintakäsittelymateriaalien tutkimuksiin ja mittauksiin sekä vesijohtojen ja viemäriputkien korroosioanalyyseihin. Käytössämme on yli 50 yksittäistä analyysituotetta - tässä joitakin esimerkkejä.

Ohuthietutkimus ja pintahietutkimus

Tutkimuksella selvitetään muun muassa pakkasvaurioituminen, alkalikiviainesreaktiosta johtuva vaurioituminen sekä terästen korroosion ja suolojen aiheuttamat vauriot.

Karbonatisoitumissyvyyden määritys ja peitekerrosmittaus

Tutkimuksessa kartoitetaan neutraloituneen alueen eteneminen betonissa ja terästen etäisyys pinnasta. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää ruostuneiden ja suojattavien terästen määrän arviointiin.

Kloridimääritys

Happoliukoisten suolojen määrä selvitetään betonin painoon nähden. Määrityksellä selvitetään betoniteräksiin kohdistuva kloridikorroosiorasitus.

Veto- ja tartuntavetolujuuskoe

Tutkimuksessa analysoidaan materiaalin sisäinen lujuus ja eri kerrosten välinen tartuntalujuus. Kokeilla selvitetään materiaalikerrosten tartuntapotentiaali esim. huoltomaalauksia ajatellen. Tuloksia voidaan myös hyödyntää arvioitaessa betonin rapautumisastetta.

Sideainetyypin määritys

Maalista tai pinnoitteesta määritellään sideainetyyppi. Sideainetyypin määritystä hyödynnetään esim. julkisivun maalivaurioiden syiden arvioinnissa ja huoltomaalauksessa käytettävän maalin valinnassa.

Asbestianalyysi

Asbestianalyysillä selvitetään materiaalin tai ilmanäytteen sisältämän asbestin laatu.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Jarno Komulainen
Laboratoriopalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

jarno_komulainen.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö