palvelut_laboratorio.jpg

Vahasella on pitkä rakenteiden tutkimuskokemus

Vahasella on rakenteiden tutkimuskokemusta jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimuspalveluja tarvitaan pääsääntöisesti aina, kun olemassa olevaan rakennukseen aiotaan tehdään pintaa rikkovia toimenpiteitä kuten parveke-, julkisivu- tai vesikattokorjaus, putkien saneeraus tai tilojen käyttötarkoituksen muutos. Lisäksi tutkimukset ovat tarpeellisia silloin, kun rakenteissa on havaittavissa tavanomaisesta poikkeavia vaurioita, joihin epäillään liittyvän turvallisuusriskejä.

Tutkimuspalveluilla saadaan luotettavaa tietoa rakenteiden toimivuudesta ja kunnosta. Tutkimuspalvelut luovat pohjan hanke- ja korjaussuunnitteluun. Tutkimus- ja laboratoriopalvelumme on suunnattu taloyhtiöille, kiinteistön omistajille, tutkimuskonsulteille ja suunnittelijoille sekä materiaalien kehittäjille.

Rakennusten kunto selviää tutkimusten avulla

Vahasen laboratorio- ja tutkimuspalveluilla selvitetään luotettavasti olemassa olevan rakennuksen kunto ja mahdolliset rakenteiden sisältämät terveydelle haitalliset aineet kuten asbesti, PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet, VOC-yhdisteet, mineraaliöljyt ja mikrobit.

Tutkimuspalvelu sisältää tyypillisesti neljä vaihetta:

  • Valmisteluvaihe: asiantuntija perehtyy kohteen asiakirjoihin
  • Havainnot, mittaukset ja näytteenotto kohteessa
  • Laboratorioanalyysit
  • Raportointi: yhdistetään havainnot ja tulokset

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Jarno Komulainen
Tutkimus- ja laboratoriopalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

jarno_komulainen.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö