_MG_0049.jpg

kiinteistöjäkin on johdettava

Vahasen tavoitteena on toimia rakennetun ympäristön parantamisen hyväksi monin eri tavoin. Tarjoamme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan palveluita rakennushankkeiden ajalle ja huoltoon sekä ylläpitoon liittyviä palveluita jo olemassa oleville kiinteistöille.

Yhtenä merkittävänä osana näemme palveluiden tuottamisen kiinteistöjen omistamisen ja kiinteistönjohtamisen tarpeisiin.

Emme ole managerointiyritys vaan tarjoamme elinkaaren mittaista tarkastelua kiinteistöjen systemaattiseen, tehokkaaseen ja taloudelliseen hallintaan elinkaaren eri vaiheisiin soveltuvien palveluiden avulla. Näitä ovat mm. kiinteistösalkun tekninen haltuunotto (PMP), kiinteistöjen (esim. asunto-osakeyhtiöiden) korjaustarpeen tunnistaminen, kohteiden tutkiminen ja ylläpito- ja korjausohjelmien tekeminen.

Kiinteistöjen transaktiotilanteisiin liittyen toimitamme niin ostajille kuin myyjillekin teknisen kunnon tarkasteluja (TDD), joihin on mahdollisuus yhdistää esimerkiksi ympäristöarviointeja (EDD).

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Kalevi Holopainen
Kiinteistöjohtaminen

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

kalevi_holopainen.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö