hultojayllapito.jpg

palveluja suunnitelmalliseen kiinteistönhuoltoon ja ylläpitoon

Kiinteistöjen omistajilla on käytettävissään useita työkaluja, jotka auttavat rakennusten suunnitelmallisessa ylläpidossa ja huollossa. Kiinteistönhuoltoon kannattaa suhtautua elinkaariajattelun kautta eli miettiä kiinteistön elinikää ja tarvittavia korjauksia kokonaisvaltaisesti.  Asiantuntijamme laativat mm. kuntoarvioita ja huoltokirjoja, jotka toimivat kiinteistönhuollon tukipilarina. Myynti- tai ostotilanteessa Technical Due Diligence -palvelu auttaa kaupantekijää arvioimaan niin kustannuksia kuin riskejäkin.

Kuntoarvio

Kuntoarviossa selvitetään tarvittavat lähtötiedot kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa varten. Se sisältää niin rakenteiden, taloteknisten järjestelmien kuin tilojen kunnon, korjaustarpeen ja korjausten kustannusten selvittämisen. Kuntoarviossa selvitetään myös kiinteistön energiataloudellisuus sekä kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Kuntoarvio koostuu kiinteistötarkastuksesta, kiinteistön kuntoa koskevasta yhteenvedosta, rakenne- ja järjestelmäkohtaisista kuntokorteista sekä kunnossapitosuunnitelmasta, jossa arvioidaan mm. kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Kunnossapitosuunnitelmasta käytetään myös nimeä pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). 

Märkätilojen kuntoarvio

Märkätilat (kylpyhuoneet, saunat, wc:t) ovat usein etenkin asuinkiinteistöjen merikittävin riskitekijä. Näin ollen niille kannattaa tehdä kuntoarvio, jossa tutkitaan märkätilojen rakenteet ja niiden kunto, tarkastetaan merkittävien riskikohtien kuten lattiakaivon ja putkiläpivientien toteutus sekä mitataan pintakosteudet. Tuloksista laaditaan raportti, jossa on yhteenveto kiinteistön kaikkien kylpyhuoneiden kunnosta sekä niiden korjaustarve.

Huoltokirjat

Huoltokirja on välttämätön työkalu suunnitelmalliseen kiinteistöhuoltoon, sillä se tulee laatia kaikissa rakennuslupaa edellyttävissä uudis- ja korjaushankkeissa. Huoltokirja laaditaan usein ns. huoltokirjakoordinointina, jolloin sen tekijä vastaa tietojen kokoamisesta suunnittelijoilta ja urakoitsijalta. Käytössä olevien kiinteistöjen huoltokirja laaditaan yleensä kiinteistötarkastuksen pohjalta.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Eerika Hyry
Huollon ja ylläpidon palvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

eerika_hyry.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö