hankekehitys.jpg

Kiinteistökehitys strategian tueksi

Kinteistökehityksen lähtökohtana ovat yrityksen liiketoiminnan sekä kiinteistö- ja toimintastrategian asettamat vaatimukset, joiden pohjalta lähdetään suunnittelemaan kiinteistöomaisuuden kehitystä. Olennainen osa lähtötietoselvitystä on kiinteistön ja sitä ympäröivän alueen käyttö- ja kehityspotentiaalin analysointi. Kaavakehitys, maankäyttösopimukset, tontinhankinta ja liikeidean toteutuksen suunnittelu ovat olennainen osa palveluamme.

Kiinteistökehitys aloitetaan selvittämällä vaihtoehtoiset toimintamallit kiinteistön kehittämiseksi. Tämän jälkeen tehdään taloudelliset selvitykset ja laskelmat, tarvittavat tekniset kuntotarkastukset sekä tarkentavat kuntotutkimukset hankesuunnittelun perustiedoiksi. Voimme yhdistää hankekehitykseen myös mahdollisen kiinteistökehityshankkeen toteutuksen, johon sisältyvät kokonaisvaltaiset suunnittelupalvelut, projektinjohto, valvonta ja ylläpidon palvelut. 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Kalevi Holopainen
Kiinteistökehityspalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

kalevi_holopainen.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö