rakennuttaminen

Rakennuttaminen tarveselvityksestä vastaanottoon

Otamme tilaajan puolesta vastuun rakennushankkeen läpiviennistä yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Rakennuttajana laadimme mm. tarve- ja hankeselvityksiä, vastaamme suunnittelijoiden hankinnasta ja ohjauksesta, hoidamme rakentamisen ja sen ohjauksen sekä työn vastaanoton ja käyttöönoton. 

Vastaamme myös jälkiseurantaan ja takuuaikaan liittyvistä tehtävistä. Lisäksi teemme projektinjohtoon liittyviä töitä, kuten hankkeen aikataulutusta, kustannusohjausta ja -seurantaa. Rakennuttamistoimeksianto on mahdollista tehdä joko Vahasella kokonaisuudessaan tai osittain.
 

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu

Rakennuttaminen käynnistyy tarveselvityksellä, jossa perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus sekä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja rakenteet sekä niille asetetut vaatimukset. Selvityksen yhteydessä arvioidaan myös erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.

Mikäli tarveselvitys johtaa hankepäätökseen, aloitetaan hankesuunnittelu, jonka aikana rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Lisäksi määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnitelma sisältää myös toimeksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot sekä rakennussuunnittelun tavoitemäärittelyn. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös.

Suunnittelu ja rakentaminen

Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia tontinkäyttöratkaisuja ja valitaan kohteelle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava suunnitteluratkaisu. Tämän perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio sekä selvitys ylläpitokustannuksista ja tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin.

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat varsinaista rakentamista varten sekä urakan kilpailutus ja hankinta-asiakirjat. Rakentamisen valmistelun päätteeksi tehdään rakentamispäätös. Rakentamisvaiheessa ohjauksella varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, laatutavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Hanke päättyy rakennuksen vastaanottoon, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön. Tämän jälkeen alkaa kahden vuoden pituinen takuuaika.

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Noora Viranko
Projektinjohto

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

noora_viranko.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö  
TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT

Lue lisää!