palvelut_kiinteisto_valvonta.jpg

Valvoja tukee tilaajaa

Rakennustyön valvojana toimimme tilaajan edustajana, joka pitää huolta siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Hyvä valvoja on rakennushankkeessa korvaamaton osapuoli.

Vahasella valvonta toteutetaan käytännön työssä hyväksi koettujen toimintatapojen mukaisesti. Yksi keskeisimpiä työvälineitämme on valvontasuunnitelma, joka toimii sekä valvonnan apuvälineenä että hankkeen kokoavana asiakirjana. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät mm. seuraavat asiat:

  • hankkeelle ominaiset riskit ja mahdolliset ongelmat
  • mallikatselmukset
  • työvaihetarkastukset
  • laadunvarmistuskokeet
  • valvontamuistiot  
  • taloudellinen seuranta
  • viranomaisasiat

 

Säännölliset työmaakäynnit osa valvontaa

Keskeinen osa valvontaa ovat säännölliset työmaakäynnit. Vahasella laadimme aina paikan päällä valvontamuistion, josta jää yksi kappale työmaalle. Näin voidaan taata että urakoitsija on ymmärtänyt asian samalla tavalla kuin valvoja ja ohje/määräys on välittömästi toteutettavissa. Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän seuraa mm. aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Valvontamme kattaa koko rakennusvaiheen aloituskokouksesta rakennuksen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen. Kaikki vaiheet dokumentoidaan, jotta valvonnan asiakirjoihin on mahdollista palata myös myöhemmässä vaiheessa.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Noora Viranko

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

noora_viranko.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö