silta1.jpg

Vahasella on kokenut silta- ja taitorakenteiden tarkastuksiin ja korjaussuunnitteluun erikoistunut Siltaryhmä

Vahasen siltaryhmän toiminnan perustana on ollut yrityksen vahva betonirakenteiden ja vedeneristettyjen rakenteiden osaaminen sekä johtava asema korjausrakentamisen suunnittelussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme tehneet yli tuhat sillan vuosi- ja yleistarkastusta, yli 80 sillan erikoistarkastusta, yli sata laiturirakenteiden yleis-, sukellus- tai erikoistarkastusta ja joukon erikoisrakenteiden, kuten vesitornien, hyppyrimäkien jne. kuntotutkimuksia. Monipuolisia ja vaativia korjaussuunnittelukohteita on toteutettu useita kymmeniä, pääosa korjaussuunnittelukohteistamme on ollut omia tutkimuskohteitamme.

Infra-rakenteiden korjaustarve kasvaa

Suomessa infra-rakentamisen volyymi on ollut voimakkainta1960- ja 1970-luvuilla. Monet tämän aikakauden silta-, laituri- ja vesitornirakenteista ovat nyt peruskorjausiässä. On erittäin tärkeää, että korjausmäärärahat ohjataan oikein. Etusijalla on turvallisuus. Taloudellisia säästöjä voidaan saavuttaa korjaustoimenpiteiden asiantuntevalla ajoituksella. Tarpeettomia korjauksia tulee välttää. Usein hyvin suunniteltu ja toteutettu rakenteiden korjaus parantaa kohteen turvallisuutta, toiminnallisuutta, käyttöikää ja ulkonäköä.

Silta- ja taitorakenteiden ylläpito ja korjaaminen edellyttää näihin tehtäviin erikoistunutta henkilökuntaa

Vahasella siltojen ja laitureiden tarkastustöistä vastaavat Liikenneviraston sillantarkastajatutkinnon suorittaneet henkilöt. Erikoistarkastusten päätarkastajina toimivat kokeneet siltojen ja laitureiden korjaussuunnittelijat, joilla on betonisiltojen A-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys.

Siltojen ja laitureiden korjaussuunnittelusta vastaavat aina kokeneet siltojen korjaussuunnittelijat, joilla on betonisiltojen A-vaativuusluokan korjaussuunnittelijan pätevyys.

Korjaussuunnittelussa kohteen perusteellinen tuntemus on keskeinen asia. Parhaan kohdetuntemuksen takaamiseksi pyrimme siihen, että korjaussuunnittelijana käytetään kohteen erikoistarkastuksen tehnyttä henkilöä. Tarkastustöissä käytämme omaa tutkimuskalustoamme - näin palvelu on joustavaa ja tutkimuslaitteiden kunto ja kalibrointi voidaan varmentaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimusnäytteet analysoidaan Vahasen omassa rakennusmateriaalilaboratoriossa, mikä tehostaa tiedonkulkua tutkija-suunnittelijan ja näytteiden analysoijan välillä.

Kiinnitämme kaikissa projekteissamme huomiota työturvallisuuteen. Kaikki siltojen tarkastuksiin osallistuvat työntekijämme ovat Tieturva 1 -koulutettuja, tarkastustöistä vastaavat henkilöt ovat Tieturva 2 -koulutettuja ja rautatiesiltojen tarkastuksiin osallistuvat henkilöt ovat rata- ja laituriturvakoulutettuja.

Lue lisää palveluistamme:

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Heikki Kapanen
Silta- ja taitorakenteiden tarkastukset ja korjaussuunnittelu

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

heikki_kapanen.png

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö