yllapitoplus.jpg

YlläpitoPlus-palvelu vastaa muuttuvaan asunto-osakeyhtiölakiin

YlläpitoPlus-palvelussa on huomioitu heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki, joka asettaa uusia vaatimuksia taloyhtiöiden toimintaan. YlläpitoPlus kattaa mm. taloyhtiön kunnossapitosuunnitelman laatimisen ja ylläpidon, sähköisen kiinteistönhallintaohjelman sekä taloyhtiön oman kotisivun.

Taloyhtiön kunnossapito ennakoitava viidelle vuodelle

Uusi asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiöiltä vuosittain päivitettävää kunnossapitosuunnitelmaa, josta selviää kiinteistön tekninen kunto ja ennakoidut korjaukset seuraavalle viidelle vuodelle. Taloyhtiön hallitus on vastuussa kunnossapitosuunnitelmasta, joten se suositellaan teetettävän asiantuntijalla. YlläpitoPlus-palvelun myötä suunnitelman laatimisesta ja päivityksestä vastaa taloyhtiön oma konsultti, joka laatii myös konkreettiset toimenpide-ehdotukset tulevia korjauksia varten.

Osakkaiden huoneistoremonteista pidettävä rekisteriä

Heinäkuussa muuttuneen lain myötä osakkaiden tulee ilmoittaa taloyhtiölle kirjallisesti huoneistoremonteista ja muista vastaavista muutostöistä. Taloyhtiön tulee säilyttää ilmoitukset ja pitää niistä rekisteriä. Osakasmuutosten hallintaa helpottaa merkittävästi YlläpitoPlus-palveluun sisältyvä sähköinen kiinteistönhallintaohjelma. Huoneistokohtaisiin osakasmuutosilmoituksiin on mahdollista liittää myös niihin kuuluvat asiakirjat ja rakennusluvat.

Kotisivu ja osakaskyselyt tehostavat taloyhtiön viestintää

YlläpitoPlus-palvelun puitteissa taloyhtiölle avataan myös oma kotisivu, jonka toteutuksesta vastaa Taloyhtio.Info. Taloyhtiön yhteinen viestintäkanava nopeuttaa tiedonkulkua ja mahdollistaa myös hallituksen työskentelyn verkossa.

Vuosittain teetettävillä osakaskyselyillä kerätään tietoa mm. vesikalusteiden kuntoon liittyen, jotka ovat heinäkuussa muuttuvan lain myötä taloyhtiön vastuulla. Esimerkiksi wc-istuimen kunnossapitovastuu siirtyy osakkaalta taloyhtiölle. Osakaskyselyn kautta saatu palaute helpottaa koko kiinteistön ylläpidon hallintaa.

Katso video

   Lataa esite  

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Harri Makkonen
YlläpitoPlus-palvelu

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.comVoit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö  
TUTUSTU TALOYHTIÖIDEN PLUS-PALVELUIHIN