kaivos.jpg

palvelut Jätehuoltoon, kaatopaikoille JA KAIVOKSILLE

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja jätehuollon suunnitteluun, loppusijoitukseen, materiaalina ja energiana hyödyntämiseen sekä jätekeskussuunnitteluun.

 • jätteiden sisällön ja määrien hallinta, optimointi ja ennaltaehkäisy
 • jätteiden kierrätyksen ja hyödyntämisen asiantuntijapalvelut
 • kaatopaikkakelpoisuuksien selvittäminen
 • ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupamenettelyt
 • vanhojen kaatopaikkojen sulkemissuunnittelu, riskinarviointi ja hallinta
 • eristysrakenteiden suunnittelutyöt. 

Kaivosten ympäristöselvitykset

Tarjoamme ympäristökonsultointia kaivoshankkeiden koko elinkaaren ajalle.

 • Compliance Audit -selvitykset rahoittajille
 • pilaantuneiden alueiden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
 • Environmental Due Diligence (EDD) -selvitykset
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • ympäristöhallintajärjestelmät
 • kaivoksen sulkemissuunnitelmat
 • jälkihoitosuunnitelmat
 • tiivisrakenteiden suunnittelu rikastushiekka-altaille ja sivukivikasoille
 • liukoisuuskokeet
 • ympäristön tarkkailuohjelmat. 

 

 

 

 

 

 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:

Pekka Määttänen
Ympäristöpalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

pekka_maattanen.pngUlla-Maija Liski
Ympäristöpalvelut
Tampereen ja Lahden alue


Puhelin 040 8422 687
etunimi.sukunimi@vahanen.com

ulla_liski.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö