pilaantuneet maa-alueet.jpgPilaantuneiden alueiden selvityksillä riskit hallintaan

Tarjoamme pilaantuneiden alueiden selvityksiin ja kunnostuksiin ammattitaitoisen asiantuntijaorganisaation. Kohteen riskien arvioinnilla saavutetaan turvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostuksiin.

Palveluitamme ovat
- maaperän pilaantuneisuustutkimukset ja kohteen historiaselvitykset
- pohjavesi-, sedimentti- ja huokoskaasututkimukset
- tutkimustulosten analysointi ja riskinarviointi
- kunnostussuunnittelu ja kustannusarvioinnit
- viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
- kunnostuksen valvonta - rakennusten haitta-aineselvitykset
- urakka-asiakirjojen laadinta

  Pilaantuneiden alueiden selvityksistä ja kunnostuksista vastaavat sertifioidut näytteenottajat, jotka hyödyntävät työssään kustannustehokkaita ja ajanmukaisia kenttäanalysaattoreita. Laboratorioanalyyseistä vastaavat luotettavat yhteistyökumppanimme.

  Environmental Due Diligence -selvityksiä kiinteistökauppoihin

  Environmental Due Diligence eli EDD-selvityksessä arvioidaan kiinteistökauppoihin tai yritysjärjestelyihin liittyvät mahdolliset ympäristöriskit ja -vastuut sekä niihin liittyvät velvoitteet. Riskit ja velvoitteet ovat usein kustannusvaikutuksiltaan merkittäviä ja kauppahintaankin vaikuttavia.Tarjoamme yrityksille luotettavia EDD-selvityksiä ja -tutkimuksia erikseen tai yhdessä Technical Due Diligence (TDD) -selvitysten kanssa.

  Kaksivaiheinen prosessi
  EDD-selvitys jakaantuu yleensä kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään merkittävät ympäristöriskit ja -vastuut. Tulosten jälkeen arvioidaan tarve toisessa vaiheessa tehtäviin tutkimuksiin.

  Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet:
  - haastattelut
  - yritys- tai kiinteistökierrokset
  - asiakirjojen ja raporttien tarkastaminen

  Esimerkkejä toisen vaiheen toimenpiteistä
  - tontin pilaantuneisuustutkimukset
  - tarkentavat rakennusten haitta-ainekartoitukset

  Näiden selvitysten jälkeen määritetään alueen kunnostustarpeesta, rakenteiden korjaamistarpeesta, huolloista ja ylläpidosta ja mahdollisesta pilaantuneisuudesta aiheutuvat taloudelliset riskit.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Marko Sjölund
Ympäristöpalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

marko_sjolund.pngPetra Pihlainen
Ympäristöpalvelut

Puhelin 040 757 9931
etunimi.sukunimi@vahanen.com

petra_pihlainen.JPG

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö