luonto.jpg

perustilaselvitykset

Ympäristönsuojelulain uudistus (2014) edellyttää, että toiminnanharjoittajan on laadittava perustilaselvitys, jos laitoksen toimintoihin liittyy maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien merkityksellisten vaarallisten aineiden käyttöä, tuotantoa tai ympäristöön päästämistä.

Tutustu esitteeseemme perustilaselvityksestä täältä. Uuden ympäristönsuojelulain liitteineen löydät täältä.


Perustilaselvitys perustuu Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU) saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.


Kaavaselvitykset

Kaavoituksen avuksi tehtäviin selvityksiin ja maisemasuunnitteluun tarjoamme laaja-alaista osaamista.

Teemme mm. seuraavia ympäristöselvityksiä:

  • hulevesiselvitys
  • pohjavesiselvitys ja pohjavesimallinnukset
  • luontoselvitys
  • kalastoselvitys
  • rakennettavuusselvitys
  • pilaantuneisuusselvitys
  • ekologinen kaava
  • alueelliset ympäristösertifikaatit, LEED
  • tulvaselvitykset
  • ympäristövaikutusten arvioinnit, YVA


Hallitse aurauslumet

Lumimäärä vaihtelee tulevaisuudessa yhä enemmän vuosittain. Varaudu tulevien talvien haasteisiin - laadimme kunkin asiakkaan tarpeita vastaavat lumien sijoitussuunnitelmat ammattitaidolla.

Tutustu esitteeseemme lumien sijoitussuunnitemista tästä.


Tulvariskien kartoitukset

Tulvadirektiivi (2007/60/EY) velvoittaa kuntia arvioimaan hulevesi-, vesistö- ja meritulvista aiheutuvat tulvariskit alueellaan. Arvioinnin perusteella osoitetaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet, joille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä hallintasuunnitelmat. Direktiivin toimeenpano ensimmäisellä kierroksella on vaiheistettu vuosille 2011-2015.

Laadimme mallintamalla direktiivin velvoittamat arvioinnit, kartat ja suunnitelmat. Tulvienhallintasuunnitelmilla ohjataan uudisrakentamisen sijoittamista ja pyritään minimoimaan tulvien haittavaikutukset rakennetussa ympäristössä. Tulvat voivat aiheuttaa taloudellisten vahinkojen ohella suuria vahinkoja myös yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Tutustu tulvadirektiiviin ja lue lisää Suomenympäristöhallinnon nettisivuilta.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:

Milja Vepsäläinen
Ympäristöpalvelut

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.com

milja_vepsalainen_verkko.jpgUlla-Maija Liski
Ympäristöpalvelut

Puhelin 040 8422 687
etunimi.sukunimi@vahanen.com

ulla_liski.jpg

Voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö