uusi_vahanen_akatemia.jpg

Vahanen Akatemia kouluttaa henkilöstöä

Vahanen-yhtiöiden sisäinen koulutusjärjestelmä Vahanen Akatemia tukee liiketoiminta-alueiden ja henkilöstön osaamisen kehittämistä konsernin strategisten tavoitteiden ja yksilöllisten kehittymissuunnitelmien toteuttamiseksi.

Akatemian toiminnan tavoitteet

  • Vahvistaa konsernin strategista ydinosaamista ja tätä kautta lisää osaamista kilpailuetutekijänä.  
  • Tukea yksilöllisten kehittymispolkujen toteuttamista osana oppimisen johtamisen prosessia.
  • Tarjota ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta.  
  • Edistää hiljaisen tiedon siirtymistä konsernin sisällä.
  • Tukea ammatillista kehittymistä työssä oppimisen rinnalla.
  • Kehittää työtä ja toimintaa sekä edistää innovaatioita.

Vahanen Akatemian toiminnassa yhdistyvät oppiminen ja opettaminen. Akatemiassa kouluttajina toimivat konsernin omat asiantuntijat sekä ulkopuoliset kouluttajat. Koulutuksia järjestetään yksittäisistä lyhyemmistä tilaisuuksista aina laajempiin, pitkäkestoisiin koulutusohjelmakokonaisuuksiin. Vuonna 2011 Akatemia toteutti noin 100 koulutus- ja valmennustilaisuutta.

Vuonna 2010 Vahanen sai vuoden koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinnon. Lue lisää aiheesta täältä.

Esimerkkejä Vahanen Akatemian toiminnasta

Ammatillinen osaaminen: Asiantuntijat estradilla -sarja, jonka puitteissa on järjestetty lukuisia opintopiirejä. Iltapäivätilaisuuksien alustajina toimivat organisaatiossa nimetyt Senior Advisor -asiantuntijat. Tavoitteena on asiantuntijaosaamisen näkyväksi tekeminen ja siirtäminen nuoremmille asiantuntijoille merkittävien case-projektien ja urapolkutarinoiden avulla.

Teaching is the highest form of understanding.

Oppipoika-mestari-toimintatavan käyttöönotto vuonna 2002 avasi uusia kehityspolkuja. Malli toi Vahaselle myös vuoden 2003 henkilöstötekopalkinnon. Palkitsemisperusteluissa todettiin, että hanke mallinsi hiljaisen tiedon levittämistä asiantuntijaorganisaatiossa ja loi yhteisiä toimintamalleja.

Project Passion on Vahasen tapa tehdä projekteja

Project Passion on Vahasen oma projektinhallintamalli, joka mahdollistaa sisäisen pätevöitymisen projektiosaajaksi, projektipäälliköksi ja vanhemmaksi projektipäälliköksi. Jokainen työntekijä valmentautuu toimimaan ja työskentelemään mallin mukaisesti. Pätevöityminen merkitsee mm. käytännön asiakasprojekteissa yhtenäisten toimintatapojen noudattamista sekä oman projektinhallinnan osaamisen kehittymistä mentorin tukemana.