vahanen_tyonantajana.jpg

VAHANEN TYÖNANTAJANA

Vahanen-yhtiöt on kansainvälinen konserni, joka tuottaa rakentamisen asiantuntijapalveluita kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle. Vahasella on pitkät perinteet – rakennesuunnittelupalveluja tarjonnut Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy perustettiin jo vuonna 1955. Nykyään Vahasella työskentelee 400 asiantuntijaa Suomessa, Venäjällä, Virossa, Intiassa, Arabiemiraateissa ja Romaniassa. Palveluvalikoima kattaa arkkitehti- ja rakennesuunnittelun, korjausrakentamisen kokonaispalvelut, projektinjohtopalvelut, rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut ja ympäristökonsultoinnin.

 

Lähde Vahanen-uralle!

Vahanen tarjoaa työnantajana haasteellisia tehtäviä niin vasta-alkajille kuin konkareillekin. Konsernin laaja palveluvalikoima ja vahva osaaminen antavat mahdollisuuden edetä uralla ja myös kokeilla rakentamisen eri osa-alueita. Ulkomaan toimipisteet tarjoavat kansainvälisiä haasteita ja mahdollisuuden kartuttaa ulkomaantyökokemusta ja kielitaitoa.


One must work and dare if one really wants to live.

Vahasella työhyvinvointi ja itsensä kehittäminen ovat tärkeä osa työtä

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat edellytyksiä työssä viihtymiselle ja onnistuneelle työsuoritukselle – tämä tiedostetaan Vahasella. Erilaiset työhyvinvointia tukevat järjestelmät kuten esimerkiksi kattavat työterveyspalvelut, liikuntaharrastusmahdollisuudet, vapaa-ajan kerhot ja työnantajan tukema työpaikkaruokailu ovat henkilöstöetuja, jotka ovat kaikkien työntekijöidemme hyödynnettävissä.

 

Vahasen oma koulutusjärjestelmä Vahanen Akatemia vastaa yritysverkostomme sisäisestä koulutuksesta. Akatemian tarjontaan kuuluu monipuolinen valikoima teknistä, työtaidollista ja esimiesosaamisen koulutusta, joka on suunnattu koko henkilöstöllemme. Kouluttajina toimivat oman verkostomme sekä yhteistyökumppaneidemme koti- ja ulkomaiset asiantuntijat. Vahanen Akatemia takaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen ja uuden oppimiseen työtehtävien ohella.

 

Vahaslaisuus syntyy vastuusta, vapaudesta ja hyvästä yhteishengestä

Työyhteisönä Vahanen on nuorekas ja jatkuvasti uutta kehittävä joukkue eri alojen osaajia – yhteistä kaikille on kiinnostus rakentamiseen ja kiinteistöihin, innostus ongelmien ratkaisuun ja alan entistä parempien käytäntöjen luomiseen. Meillä työntekijät saavat vastuuta ja vapautta toteuttaa itseään. Jokaiselle laaditaan omien toiveiden ja kykyjen mukaan pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, jonka tavoitteena on kehittyä niin ihmisenä kuin asiantuntijanakin yhdessä suunnitellulla uralla.

Tervetuloa Vahaselle!