Uutiset

Vahanen Environment Oy valvoo Nokian entisen Häpesuon kaatopaikan kunnostamista 18.2.2015

Vahanen Environment Oy:n ja Sito Oy:n asiantuntijoiden muodostama työyhteenliittymä vastaa haastavan pilaantuneen alueen kunnostusprojektin ympäristöteknisestä valvonnasta Nokialla. Osin pohjavesialueella sijaitseva entinen kaatopaikka kunnostetaan kaivamalla maa-ainekset ja jätteet pois ja pumppaamalla vedet käsittelyyn.

Laura Hongistosta Vahanen Lappeenrannan yksikönpäällikkö 20.1.2015

Vahanen Lappeenrannan yksikönpäällikkönä on aloittanut useamman vuoden Vahanen-konsernissa sekä Lappeenrannan toimistolla työskennellyt Laura Hongisto.

Vahanen päivittämässä valtakunnallisia kuntotutkimusohjeita 16.12.2014

Vahasen asiantuntijat ovat olleet vuonna 2014 lukuisissa valtakunnallisissa ohjetyöryhmissä kirjoittajina ja ohjausryhmien jäseninä, varsinkin kuntotutkimuksien saralla. Kuntotutkimukset ovat olleet tilaajan näkökulmasta hankalasti kilpailutettavia, sillä eri toimijoiden palvelujen sisältö on vaihdellut merkittävästi. Kuntotutkimusohjeiden ja erityisesti näihin liittyvien tilaajan ohjeiden avulla pyritään yhtenäistämään alan käytäntöjä ja samalla helpottamaan palvelujen tilaamista.

Hurraa! -kunniamaininta Viherlaakson koulun väistötiloille 11.12.2014

Espoon rakennuslautakunta ja rakennusvalvontakeskus on jakanut ensimmäistä kertaa Hurraa! -palkinnon. Hurraa! -tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Vahanen-yhtiöihin kuuluvan arkkitehtitoimisto Innovarchin suunnittelema Viherlaakson siirtokelpoinen koulurakennus palkittiin toisella kunniamaininnalla.

Turun Haliskylän opiskelija-asunnot saneerataan moderneiksi ja energiatehokkaiksi 2.12.2014

Turun Ylioppilaskyläsäätiön Haliskylän alueen rakennukset läpikäyvät täydellisen remontin 2014 – 2016. Peruskorjauksen kohteena on 1988-1990 valmistuneet 14 kerrostaloa, joiden energiatehokkuutta parannetaan huomattavasti ja soluasunnot modernisoidaan nykyisin suosituimmiksi yksiöiksi. Vahanen Turku vastaa kohteen rakenne- ja LVI-suunnittelusta sekä suunnitteluvalvonnasta korjaustyön aikana.

Vahasen talotekniikka kehittyy ja kasvattaa uutta talotekniikan osaajien sukupolvea 28.11.2014

Talotekniikkayksikkö Vahasella viettää viisivuotismerkkipäiväänsä. Yksikkö koostuu viisi vuotta sitten taloon tulleen Instakon Oy:n, 2012 mukaan tulleen Hewacon-LVI Oy:n ja useiden uusien rekrytointien muodostamasta yhtenäisestä henkilöstöstä. Näiden alun perin jo 80-luvulla perustettujen yritystemme asiatuntijoille on kehittynyt talotekniikan huippuosaamista mm. maanalaisessa ja jäähallirakentamisessa. Viime vuosina tätä osaamista on ryhdytty periyttämään yhä eteenpäin uudelle talotekniikan asiantuntijoiden sukupolvelle Vahasen siipien alla.

Kiinteistömassojen tekninen kunto voidaan ottaa haltuun kustannustehokkaammin ja kohdennetummin 19.11.2014

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana peruskuntoarvio on vakiintunut kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden arvioinnin tietynlaiseksi yleistyökaluksi. Peruskuntoarvion vahvuus ja heikkous on sen vakioitu malli, joka toisaalta takaa kattavuuden mutta sisältää samalla myös osuuksia joita ei kaikkiin kiinteistöihin tarvita. Lisäksi siihen sisältyvät pitkät kirjoitetut dokumentit eivät välttämättä palvele kohdennettua tiedonhakua. Kun puhutaan kiinteistömassoista, ei niiden teknisen kunnon yksityiskohtia ole enää mahdollista hallita asiakirjapohjaisesti.

Uudistunut ympäristönsuojelulaki velvoittaa osan ympäristölupavelvollisista perustilaselvitykseen 15.10.2014

Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014. Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Laissa on uutena käsitteenä ns. direktiivilaitos, jolla tarkoitetaan teollisuuspäästödirektiivin liitteessä I lueteltuja ja direktiivin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja. Perustilaselvitys on laadittava, jos direktiivilaitoksen toimintoihin liittyy maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Selvitämme asiantuntemuksella toiminnanharjoittajille uudistuksen vaikutukset ja velvoitteet.

Vahasen asiantuntijuus esillä kansainvälisillä foorumeilla 9.10.2014

Kuluneen vuoden aikana Vahasen asiantuntijat ovat olleet vahvasti läsnä huipputason kansainvälisissä seminaareissa. ”Päätimme testata tänä vuonna, minkä vastaanoton osaamisemme saa Suomen rajojen ulkopuolella pidettävissä kansainvälisissä tutkijatapahtumissa,” toteaa liiketoimintajohtaja Pekka Laamanen Vahasen Erikoisasiantuntijapalveluista. ”Kansainvälisillä foorumeilla huomiota herätti erityisesti Katariina Laineen esitys Suomessa uraa uurtavasta työstä sisäilmakorjausten yhteydessä toteutettavista tiivistyskorjauksista ja näiden korjausten laadunvarmistuskäytännöistä” Laamanen summaa.

Lähiöharmonia tuo uutta potkua lähiöiden kehittämiseen 1.10.2014

Vahasella on saatu päätökseen Lähiöharmonia -kehityshanke, joka tehtiin osana Aalto-yliopiston Lähiö 2072 -yhteishanketta. Lähiöharmonian tavoite oli kehittää valmiutta toimia isojen asuinalueiden kehittämisen koordinaattorina korjaus- tai täydennysrakentamisessa ja kehittää näihin liittyvää palvelutarjontaa.

Merkittävä elementtiasuintalojen suunnitteluprojekti Kazaniin 3.9.2014

Vahanen-yhtiöihin kuuluva moskovalainen OOO Ficote Engineering on allekirjoittanut sopimuksen merkittävän kazanilaisen rakennuttajan kanssa yhteensä yli 50 000 m2 käsittävän neljän elementtiasuintalon suunnittelusta Kazaniin. Työtä tehdään Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa ja merkittävin osin myös Suomessa. Sopimus on suuruudeltaan lähes kaksi miljoonaa euroa ja siten merkittävä projekti Vahanen-yhtiöissä. Se on esimerkki Venäjän tiimin pitkäjänteisestä myyntityöstä ja vahvasta asiakastyöstä verkostokumppanien kanssa.

Teknisesti vaativa pysäköintilaitos Airutparkki valmistuu Jätkäsaareen 10.6.2014

4900 neliön suuruinen Airutparkki-pysäköintilaitos rakentuu Jätkäsaaren uudelle asuinalueelle. Vahanen toteuttaa kohteen rakenne- sekä lvi-suunnittelun ja konserniin kuuluva Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy vastaa kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Tutustu Innovarchin uudistuneisiin nettisivuihin ja ajankohtaisiin uutisiin 10.6.2014

Halusimme Innovarchissa päivittää ilmeemme vastaamaan nykyistä toimintaamme. Etusivulta löydät tuoreimmat projektit ja henkilökuntamme yhteystiedot – toivomme tämän helpottavan yhteydenottoasi. Uutisten kautta voit seurata ajankohtaisia tapahtumia tai tutustua jo taannoin tekemiimme hankkeisiin.

RT-kortti yhtenäistää haitta-ainetutkimusten toimintatavat 10.6.2014

Syksyllä 2012 Rakennustietosäätiö (RTS) kutsui kokoon työryhmän laatimaan uutta RT-korttia, jonka tarkoituksena on yhtenäistää haitta-ainetutkimusten teko Suomessa. Toimikunnassa oli edustettuina asiantuntijaorganisaatioita, kiinteistöjen omistajien edustajia, rakennusteollisuuden edustajia ja Rakennustietosäätiö. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Vahanen Oy:n Laboratoriopalveluyksikön päällikkö Jarno Komulainen.

Kiinteistönpito hallintaan selkeällä strategialla ja uusilla työkaluilla 2.6.2014

Kiinteistöt kokevat elinkaaren aikana monenlaisia, usein merkittäviäkin, muutoksia erilaisten omistajien ja käyttäjien taholta. Kiinteistöjen käyttötarkoitusten vaihtelujen yhteydessä tehdyt muutokset voivat aiheuttaa niihin merkittäviä ja pitkäkestoisia seurauksia, joiden selvittäminen kiinteistön elinkaaren aikana on luontevaa nk. "painotetun kuntoarvion" muodossa.

Maalämpöjärjestelmä sopii myös pohjavesialueille 16.5.2014

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry tekee Vahanen Environment Oy:n kanssa yhteistyötä maalämmön turvallisen käytön edistämiseksi pohjavesialueilla.

Mikko Lahikainen Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n operatiiviseksi johtajaksi 8.4.2014

Jaakko Hassin jättäessä tehtävänsä Vahanen-yhtiöissä, arkkitehti Mikko Lahikainen on nimitetty 1.4.2014 alkaen arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n varatoimitusjohtajaksi vastaten jatkossa yrityksen operatiivisesta toiminnasta. Samalla Lahikainen ottaa vastaan myös Vahanen-yhtiöiden arkkitehtuuriliiketoiminnan liiketoimintajohtajan tehtävät.

Vahasen nuoret rakennesuunnittelijat konkareiden matkassa 24.3.2014

Vahasen rakennesuunnittelussa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Vuosia alalla työskennelleet, rautaiset ammattilaiset ovat siirtymässä ansaituille eläkepäiville ja yhä enemmän vastuuta ottavat nuoremmat rakennesuunnittelijat. Jotta voimme Vahasella varmistaa kattavan ammattitaidon säilymisen ja sen yhdistymisen uusiin toimitapoihin, olemme luoneet rakennesuunnitteluyksikköön Senior Adviser – toimintamallin, jossa hankkeissa on aina mukana nuorien suunnittelijoiden lisäksi alalla pitkään työskennelleitä ammattilaisia.

Innovarch mukana Leppävaaran keskustan suunnitteluvarauksen hakumenettelyssä 24.3.2014

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 23.9.2013 Leppävaaran Sellon pohjoispuolisen alueen, Leppävaaran keskustan, suunnitteluvarauksen hakumenettelystä. Hakumenettelyssä Espoon kaupunki haki suuntaviivoja alueen kehittymiselle seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy Vahanen yhtiöistä osallistui suunnitteluun omalla ehdotuksellaan.

Risto Vahanen mukana ympäristöministeriön lähiöiden korjausvajetta käsittelevässä Remonttiryhmässä 21.3.2014

Ympäristöministeriö asetti elokuussa 2013 Remonttiryhmäksi nimetyn työryhmän, jonka tehtävänä oli esittää lähiöiden korjausvajetta vähentäviä toimenpiteitä. Lisäksi ryhmä esitti rahoitus- ja tukimalleja huomioimalla lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuuden. Mukana Remonttiryhmässä oli Vahanen konsernista Risto Vahanen. Ehdotus luovutettiin asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 18.3.2014.

Vahanen näkyvästi mukana Sisäilmastoseminaarissa 2014 21.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 järjestettiin 13.3.2014 Helsingin Messukeskuksessa. Vahanen-yhtiöt oli perinteiseen tapaan vahvasti mukana seminaarin asiantuntijasisällöissä kuudella esityksellään.

Tule tutustumaan taloyhtiöiden lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin ASTA -messuille 14.-16.2.2014 7.2.2014

Projektipäällikkö Milla Lindroos Vahanen-yhtiöistä kertoo perjantaina 14.2 klo 12.30 – 13.00 ja lauantaina 15.2.2014 klo.15.00 – 15.30 lisärakentamisen kautta syntyvistä eduista asukkaille ja osakkaille. Vahasen messuosastolla A 805 voi myös kuulla lisää aiheesta koko messujen ajan.

Risto Vahasen 60-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin musiikin siivittämänä 17.1. 31.1.2014

Vahanen-yhtiöiden pääkonttorilla Espoon Leppävaarassa vietettiin Risto Vahasen 60-vuotissyntymäpäiviä lämminhenkisessä tunnelmassa 17.1.2014. Mukana juhlimassa oli sankoin joukoin yhteistyökumppaneita, asiakkaita, henkilöstöä sekä ystäviä ja perhettä.

Arkkitehtitoimisto Innovarchin suunnittelema kauppakeskus Kaari kävijöiden suosiossa 16.1.2014

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n suunnittelema Kauppakeskus Kaari on saanut erittäin positiivisen vastaanoton. HOK-Elanto on julkistanut positiiviset seurantaluvut avaamisen jälkeiseltä kolmelta kuukaudelta.

Arkkitehtitoimisto Innovarch pääsuunnittelijana mittavissa kauppakeskushankkeissa Suomessa 18.12.2013

Syksyllä 2013 on avattu Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Arkkitehtitoimisto Innovarchin suunnittelemat kauppakeskukset Kaari Helsingin Kannelmäessä sekä Ainoa Espoon Tapiolassa. Loppuvuodesta 2013 harjakorkeuteen on noussut myös Innovarchin suunnittelemat Kauppakeskus Merituuli Espoon Suomenojalla sekä Kauppakeskus Goodman Hämeenlinnassa.

Risto Vahanen 60 vuotta: Betonisaappaat pienestä pojasta 18.12.2013

Pienenä poikana Risto kulki isänsä Mikko Vahasen mukana rakennustyömailla heti, kun oli oppinut kävelemään. Suomessa rakennettiin varuskuntia, joiden suunnitteluun isän perustama insinööritoimisto osallistui. Risto sanookin, että varuskuntien työmailla hänelle syntyivät betonisaappaat, joista ei pääse irti.

Vahanen luotsaa valtakunnallista ohjeistusta tiivistyskorjausmenetelmän käytöstä sisäilmaongelmissa 18.12.2013

Vahanen-yhtiöt yhdessä Ympäristöministeriön Kosteus- ja Hometalkoot -toimintaohjelman kanssa on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen näkemys tiivistyskorjausmenetelmän käytöstä osana sisäilmaongelmakohteiden korjausratkaisua. Hanke toteutetaan työpajoina, joihin osallistuu noin 40 eri alojen asiantuntijaa. Vahaselta työpajoihin osallistuu Rakennusfysikaalisista asiantuntijapalveluista Ari-Veikko Kettunen, Sami Niemi sekä Katariina Laine.

Vahanen Tampere Oy:n virallinen nimi muuttuu Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:ksi – yritykseen fuusioidaan myös Planekar Oy ja Hewacon-LVI Oy 13.12.2013

Vahanen-yhtiöiden osana Lappeenrannassa toimiva Planekar Oy, Lahdessa toimiva Hewacon-LVI Oy sekä Vahanen Tampere Oy fuusioidaan uuteen Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:öön 1.1.2014. Käytännössä järjestely tarkoittaa sitä, että Vahanen Tampere Oy:n juridinen nimi muuttuu Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:ksi, johon Planekar Oy ja Hewacon-LVI Oy fuusioituvat.

Arkkitehtitoimisto Innovarch kehittää edelleen Tapiolan keskustaa – nyt avattiin kaupunkikeskus AINOA 12.12.2013

Äskettäin valmistunut, vanhan Sokos-tavaratalon runkoon toteutettu Kaupunkikeskus AINOA on osa laajaa Tapiolan keskustan kehityskokonaisuutta. Aikajärjestyksessä ensimmäisenä avautui 451 autopaikan pysäköintilaitos Tapion Park 28.3.2013, ja 24.10. avattiin Ainoa. Seuraavaksi, syksyn 2013 aikana valmistuu ensimmäinen osa uudesta julkisesta jalankulku- ja ulko-oleskelualueesta, Tuulikinsillasta. Seuraava iso askel Tapiolan uudistamisessa on Ainoan II vaiheen ja Metron valmistuminen arviolta vuodenvaihteessa 2015-16. Askeleet jatkuvat näillä näkymin ainakin vuoteen 2017, jolloin Ainoan III vaiheen on kaavailtu valmistuvan.

Rakennusfysiikkayksikön asiantuntijat vahvalla työpanoksella valtakunnallisten ohjeiden laadinnassa 9.12.2013

Vahanen on ollut mukana RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohjeen päivityksessä, joka on ilmestynyt uusittuna vuoden 2013 versiona. Lisäksi Vahasella on ollut vahva panos RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallintaohjeen laadinnassa.

Kannelmäen kauppakeskus Kaari avattiin torstaina 17.10.2013 1.11.2013

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy suunnitteli Kauppakeskus Kaaren asemakaavasta toteutukseen asti. Hankkeen omistaja ja rakennuttaja on Helsingin Osuuskauppa Elanto. Kaari on Suomen yhdeksänneksi ja pääkaupunkiseudun viidenneksi suurin kauppakeskus.

Vahaselle kunniamaininta Rakennusfysiikka 2013 tapahtumassa Tampereella 30.10.2013

Rakennusfysiikka 2013 tapahtuma keräsi noin 300 kuulijaa Tampere-talolle 22.-24.10.2013. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Seminaari sai alkunsa vuonna 2007 ja nyt järjestetty seminaaritapahtuma oli järjestyksessään kolmas.

Teknos luotti Vahanen Environmentin monialaiseen ja nopeaan osaamiseen Mätäjoen liuotinpäästön hoidossa 12.9.2013

Maaliyhtiö Teknos palkkasi ympäristöselvityksiin erikoistuneen Vahanen Environment Oy:n hoitamaan 20.5.2013 tehtaallaan tapahtuneen liuotinpäästön sidosryhmäkoordinointia ja ympäristöselvityksiä. Liuotinta valui Mätäjokeen aiheuttaen vaaraa jokiympäristölle.

Asiakkaat ja vahaslaiset perheineen kannustamassa Honkaa voittoon 12.9.2013

Aurinkoisena elokuun sunnuntaina kokoonnuimme Tapiolan urheilupuistoon kannustamaan liigajohtaja FC Hongan joukkuetta Vaasan Palloseuraa vastaan. Peli oli Veikkausliigan Respect-ottelu, jonka kukin liigajoukkue voi järjestää kerran kauden aikana.

Vahanen konsultoi aurinkosähkövoimalan Skanssin kauppakeskuksen katolle LEED-sertifikaatin jatkoksi 12.9.2013

Loppusyksystä 2012 Vahasen konsultoima Kauppakeskus Skanssi sai käytönaikaisen kultatason LEED-sertifikaatin ja on ensimmäinen kauppakeskus Euroopassa jolle on myönnetty kaksi LEED-ympäristöluokitusta. Kesällä 2013 kauppakeskuksen katolle asennettiin aurinkosähkövoimala, jolla korvataan noin 65 MWh ostosähköä vuodessa.

Kaikki kolme Porvoon energiatehokasta elinkaaripäiväkotia otettu käyttöön 9.9.2013

Vahanen-yhtiöiden koulusuunnitteluun erikoistunut yksikkö Eduarch osallistui vuonna 2010 Porvoon kaupungin järjestämään elinkaarikilpailuun YIT Rakennus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kumppanina. Kilpailuvoiton seurauksena toteutettiin kolme puurakenteista, noin 1500 bruttoneliömetrin laajuista kuuden lapsiryhmän elinkaaripäiväkotia, joilta edellytettiin A-energialuokkaa. Ylä-Haikkoon päiväkoti otettiin käyttöön ensimmäisenä, kesän 2012 lopulla, ja Omenatarhan päiväkoti vuoden 2013 alussa. Heinäkuussa valmistui vielä Jokilaakson päiväkoti Hinthaaraan.

Vahanen Turku osti LVI-Suunnittelu Vianderin – kaupan myötä Vahaselle uusi toimipiste Saloon 29.8.2013

RTC Vahanen Turku Oy on ostanut Salossa toimivan LVI-alan yrityksen LVI-Suunnittelu Jarmo Vianderin liiketoiminnan 28. elokuuta 2013 tehdyllä kaupalla. Näin Vahanen Turku vahvistaa asemiaan Salon seudun LVI-suunnittelun ja valvonnan markkinoilla.

Saku Harjunpää nimitetty Vahanen International Oy:n vt. toimitusjohtajaksi 19.6.2013

Vahanen-yhtiöiden asiakkuusjohtaja Saku Harjunpää on nimitetty Vahanen International Oy:n vt. toimitusjohtajaksi 17.6.2013 alkaen vuoden 2013 loppuun asti.

Vahanen mukana Helsingin Keskustakirjaston kilpailussa kunniamaininnalla palkitussa ehdotuksessa 14.6.2013

Tanskalainen Henning Larsen Architects (HLA) pyysi Vahasen mukaan työstämään ehdotustaan ”The Heartbeat of Helsinki” toiseen kilpailuvaiheeseen, johon valittiin 6 ehdotusta yli 530 tarjokkaasta. Kilpailu ratkesi 14.6.2013 pidetyssä tilaisuudessa, jossa ”The Heartbeat of Helsinki” palkittiin kunniamaininnalla.

Vahanen-yhtiöt suunnittelee Sampolan palvelutalon 14.6.2013

Keravan keskustan läheisyyteen rakennetaan Sampolan palvelutalo, jonka tarkoituksena on luoda palvelukonsepti jossa kaupungin palvelut tuodaan yhteen paikkaan. Uusi palvelutalo tarjoaa paitsi uudemmat puitteet palveluille, myös helpottaa asiakkaita jotka pystyvät hoitamaan asioitaan keskitetysti yhdessä paikassa. Palvelutalon rakentaminen aloitettiin keväällä 2013 ja sen on määrä valmistua syksyllä 2014. YIT toimii KVR-urakkana toteutetun projektin urakoitsijana ja Vahanen-yhtiöt vastaa kohteen arkkitehtisuunnittelusta.

DI Hanna Keinänen ja FT Miia Pitkäranta suorittaneet RTA-tutkinnon 14.6.2013

Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutus (RTA) on suunniteltu vastaamaan kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden pätevyysvaatimuksiin, joita on peräänkuulutettu mm. vastikään julkaistussa Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamassa selvityksessä ”Rakennusten kosteus- ja homeongelmat”.

Asukaslähtöiset taloyhtiöpalvelut korjausrakentamiseen ja kiinteistönhallintaan 14.6.2013

Asukaslähtöisyys on keskeinen osa taloyhtiöpalveluitamme. Panostamme hankkeiden selkeään vaiheistukseen, osaavaan projektinjohtoon sekä ymmärrettävään asukasviestintään.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelma 10.4.2013

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Innovarch Oy on osana suunnittelun yhteistyöryhmää, joka toteuttaa Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnitelmaa 2012-2013. Hankesuunnittelu pohjautuu Nordic Healthcare Groupin laatimaan tarveselvitykseen Hyrylän keskustan nykyisen Sosiaali- ja terveysaseman toimintojen uudelleen järjestelyistä ja laajentamisesta.

INNOVA peruskorjaus Riihimäen Peltosaaressa 10.4.2013

Paroc Oy Ab yhteistyökumppaneineen (mm. ARA, VTT, Tekes, Sitra) järjesti vuonna 2010 Innova- kilpailun, jossa etsittiin passiivisaneeraukseen sopivaa 1960-1980 –luvulla rakennettua asuinkerrostaloa. Tavoitteena oli saneerata betonielementtirakennus passiivitasoon, jossa lämmitystarve olisi alle 25 kWh/(m²a). Saneerauksen kohteeksi valittiin Riihimäen Kotikulma Oy:n hallinnoima vuokratalo Riihimäen Peltosaaren alueella. Innova -hankkeesta muodostui ensimmäinen käytännön sovellus uudesta kansainvälisessä SmartTES -tutkimushankkeessa kehitetystä kerrostalojen korjausmenetelmästä. Vahanen Tampere toimi hankkeessa rakennuttajana.

Vahanen poikkeuksellisen näkyvästi Sisäilmastoseminaarissa   10.4.2013

Vahanen osallistui näkyvästi Sisäilmastoseminaarin 2013 ohjelmaan, joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 13.3. Seminaarissa esiteltiin suomalaista sisäilmastotutkimusta sekä ratkaisuja. Tapahtumaan osallistui suuri määrä aiheesta kiinnostunutta väkeä, kaiken kaikkiaan noin 1350 henkeä. Seminaarin järjesti Sisäilmayhdistys ry, SIY Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI-tekniikka.

Vahasella viihdytään entistä paremmin – tuloksena loistava sijoitus Great Place to Work -kilpailussa! 18.2.2013

Viime vuonna toteutetussa henkilöstömme tyytyväisyyskyselyssä (Trust Index) Vahanen-yhtiöt paransi tulostaan merkittävästi edellisvuodesta, mikä johti vuosittain pidettävässä Suomen Great Place to Work –kilpailussa tänä vuonna sijalle 24.

Anita Aalto Vuoden Henkilöstöjohtaja 2013 1.2.2013

Vahanen-yhtiöiden Anita Aalto, KM, MBA, valittiin Vuoden Henkilöstöjohtajaksi keskiviikkona 30.1.2013 Finlandia-talolla. Management Eventsin ja Hay Groupin yhteistyössä toteuttaman Vuoden Henkilöstöjohtajan valinnan tarkoituksena on tuoda esille henkilöstöhallinnon strategista roolia ja herättää keskustelua hyvästä henkilöstöjohtamisesta. Tänä vuonna teemana oli aidosti motivoivan ja innostavan organisaatiokulttuurin sekä työilmapiirin kehittäminen.

Vahanen konsultoi LEED Goldin 100-vuotiaaseen arvorakennukseen 21.12.2012

YIT ja HGR Property Partners Oy ovat 20. joulukuuta allekirjoittaneet Cordea Savillsin hallinnoiman rahaston kanssa 27 miljoonan euron kauppasopimuksen Helsingin Ruoholahdenkatu 23:ssa sijaitsevasta vuonna 1913 valmistuneesta arvokiinteistöstä. Kohteen tilat on peruskorjattu nykyaikaisiksi toimisto- ja liiketiloiksi ja kohteelle on myönnetty LEED Core & Shell -normistoon perustuva Gold-tason sertifikaatti, jonka konsultoimisesta on vastannut Vahanen Oy:n LEED-asiantuntijat Vesa Peltosen johdolla.

Porvoon Sokoksen ja S-marketin laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut 12.12.2012

Porvoon ydinkeskustan kehityssuunnitelmaan liittyvän korttelien 24 ja 25 kaavamuutoksen lähtökohtina olivat toisaalta Sokoksen ja S-marketin ahtaaksi käyneet, peruskorjausta vaativat tilat ja toisaalta keskustan pysäköintiongelmat.

Vahasen Intian toimiston Pankaj Chopra palkittu Betonipäivänä 12.12.2012

Pankaj Chopra, Assistant Manager, Vahanen Building Services India Pvt Ltd, palkittiin työstään rakennesuunnittelijana Chapparchiri War Memorial -rakennuksesta Mohalissa, Punjabin osavaltiossa Intiassa. Rakennus sai ”Erinomainen betonirakenne vuonna 2012” -palkinnon joka ojennettiin projektiin osallistuneelle suunnitteluryhmälle johon kuuluivat mm. omistaja Punjab Heritage and Tourism Board, rakennuttaja Larsen & Toubro Ltd sekä arkkitehti Renu Khanna.

Vahaspäivä edistää yhteistyötä opiskelijoiden kanssa 12.12.2012

Vahasella järjestettiin 14. marraskuuta oppilaitosyhteistyön merkeissä Vahaspäivä, johon kutsuttiin Aalto-yliopiston ja Metropolian opiskelijoita Leppävaaraan tutustumaan toimintaamme ja henkilöstöömme. Tapahtuman kantava teema oli Pääosassa ihminen – opiskelijoille paitsi esiteltiin Vahasta yrityksenä, myös vahaslaisia, heidän jokapäiväistä työtään sekä työskentelyilmapiiriä Vahasella.

Maamikrobiologian huippuosaamista Vahasella – Milja Vepsäläinen väittelee tohtoriksi 9.11.2012 7.11.2012

Vahanen Environment Oy:n projektipäällikkö, MMM Milja Vepsäläinen on väitöstutkimuksessaan kehittänyt maaperän monimuotoisuuden mittaamiseen tarkoitetun testisarjan. Testisarjalla mitataan maaperän mikrobien tuottamien entsyymien aktiivisuutta. Entsyymit vastaavat alkuaineiden kierrosta maaperässä ja niitä mittaamalla päästään arvioimaan maan toiminnallista monimuotoisuutta.

Intian johtavat rakennuttajat valitsivat Vahasen kumppanikseen elementtirakentamiseen 5.11.2012

Vahanen-yhtiöiden Intian toimisto on solminut sopimukset suurten rakennuttajayhtiöiden kanssa Bangaloresta ja Delhistä. Sovittujen tilausten määrä kattaa noin 570 000m2 elementtirakentamista keskittyen arkkitehti-, rakennesuunnittelu- ja muihin suunnittelupalveluihin.

Vahanen konsultoi kauppakeskus Skanssille LEED Gold -sertifikaatin 5.11.2012

Vahasen konsultoima Kauppakeskus Skanssi sai käytönaikaisen kultatason LEED -sertifikaatin ja on ensimmäinen kahden LEED -ympäristöluokituksen Euroopassa ansainnut kauppakeskus. LEED -hankkeen tavoitteena on kiinteistön energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen, ympäristövaikutusten minimointi ja sisäolosuhteiden hyvänä pitäminen. Skanssissa on pystytty merkittäviin ympäristövaikutuksiin – mm. hiilijalanjälki on pienentynyt 65 prosenttia.

Vahanen kehitti Betoniyhdistyksen kanssa tilaajan ohjeen betonijulkisivujen kuntotutkimukseen 5.11.2012

Betonijulkisivut ja -parvekkeet ovat haastavia ylläpitää, sillä ongelmat usein ilmenevät vasta kun ulkopinnoissa on näkyviä vaurioita. Näissä tapauksissa kunnostustöillä on jo kiire ja kustannukset saattavat yllättää suuruudellaan. Tämä kuitenkin voidaan välttää oikean tyyppisen ja oikea-aikaisen kuntotutkimuksen avulla, sillä rakennetta rikkovien kuntotutkimusmenetelmien kautta selvitetään betonirakenteiden oikea ja yksityiskohtainen kunto.

TDD ja EDD -palveluilla riskinhallintaa ja varmuutta kiinteistön kunnosta 5.11.2012

Vahasen Technical Due Diligence (TDD) -palvelulla selvitetään kauppatilanteessa kiinteistöön ja tonttiin liittyvät riskit, rakennuksen kunto, korjaus- ja kunnossapitotarpeet sekä kustannukset. TDD:n yhteydessä yleensä selvitetään myös kiinteistön lupahistoria ja tarkastetaan onko lupaehdoissa määrätyt loppukatselmukset pidetty. Tulevaisuuden suunnitelmia varten voidaan lisäksi selvittää tonttia ja tontin lähiympäristöä koskeva kaavoitustilanne, kiinteistön jäljellä oleva rakennusoikeus, asemakaavan määräykset, autopaikkalaskelmat ja väestönsuojatilanne.

Vahanen-yhtiöt osti Hewacon-LVI Oy:n – kaupan myötä Vahanen vahvistaa asemaansa Lahden seudulla 1.10.2012

Vahanen-konsernin emoyhtiö Vahanen International Oy on ostanut 100 % Hollolassa toimivan Hewacon-LVI Oy:n osakekannasta 1.10.2012 tehdyllä kaupalla. Näin Vahanen-konserni vahvistaa asemaansa Lahden seudulla. Hewacon-LVI Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Jorma Nieminen. Vahanen Lahden toiminnasta vastaa Jarmo Sulonen.

Biens osana Tapiolan kaupunkikeskuksen uudistushanketta 15.8.2012

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Innovarch Oy on toiminut arkkitehti- ja pääsuunnittelijana Biens –hankkeessa, joka toteutetaan osana Espoon Tapiolan kaupunkikeskuksen uudistushanketta. Biens on kaupalliseen käyttöön suunniteltu keskus, jonka viidessä kerroksessa sijaitsevat liikkeet ja tilat on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.

Meilahden potilastornin peruskorjaus toteutettu mallintamalla 15.8.2012

Meilahden potilastorniin tehdään laajaa peruskorjausta, jonka rakennesuunnittelusta vastaa Vahanen-yhtiöt. Syksyllä 2009 alkanut projekti on suuruudeltaan 35 000 brm² ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2014 mennessä. HUS-Kiinteistöt Oy:lle tehtävään projektiin on Vahaselta osallistunut laaja ryhmä henkilöitä sekä rakennesuunnittelu- että rakennefysikaalisista palveluista.

Vahanen Intian toiminta kehittyy ja laajenee 15.8.2012

Vahanen Intia vietti 1. vuosipäiväänsä 1. kesäkuuta 2012. Kuluneen vuoden aikana toimisto on kehittynyt huomattavasti, kasvanut kooltaan ja tehnyt useita laajoja projekteja. Intian rakennusmarkkinoiden suuren potentiaalin myötä Vahanen on mukana kehittämässä uusia ratkaisuja ja yhteistyökuvioita, joilla voidaan tarjota yhä kattavampia palveluja Intian markkinoille.

Vahanen-yhtiöt mukana sosiaalisessa mediassa 15.8.2012

Vahanen-yhtiöt on lisännyt läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa liittymällä LinkedIn- ja Facebook-palveluihin. Näiden avulla Vahanen tavoittaa yhä paremmin kohderyhmiään verkostojen kautta.

Vahanen mukana Talo PikkuPuu –kohteessa Tampereen asuntomessuilla 16.7.2012

Kesällä 2012 Tampereella pidettävien asuntomessujen yksi persoonallisimmista kohteista on Vahasen korjausrakennessuunnitteluyksikössä työskentelevän Outi Niskasen suunnittelema Talo PikkuPuu, jossa myös Vahanen-yhtiöt on ollut vahvasti mukana valvonnan, maaperätutkimusten ja vedeneristeratkaisujen osalta.

Design Helps LIVING ROOM –tapahtuma Helsingissä 19.6.2012

Vahanen on mukana Design Helps LIVING ROOM -tapahtumassa, joka järjestetään kesällä 2012 Helsingissä osana World Design Capital 2012 –ohjelmaa. Tule tutustumaan tapahtumaan 25.6.–29.7.2012 välisenä aikana päivittäin klo 11:00–18:00 osoitteessa Eteläesplanadi 20!

Kuntotutkimusten tilaajaohje on valmistunut 8.6.2012

Suomen Betoniyhdistys ry on toteuttanut yhdessä alan toimijoiden kanssa kehityshankkeen, jonka tavoitteena on luoda nykyistä helppokäyttöisemmät ja ymmärrettävämmät ohjeet kuntotutkimuksien tilaamista varten. Kuntotutkimuksen tilaajaohjeen tarkoitus on opastaa tilaajaa tekemään omaan tarkoitukseen sopivin valinta kuntotutkimusta tilattaessa.

Mittatyö Suomi Oy:n nimi ja toimipiste ovat muuttuneet 2.5.2012

Yhteisiä toimintatapoja ja yrityskuvaa tukemaan on Insinööritoimisto Mittatyö Suomi Oy:n nimi muuttunut 1.5.2012. Jatkossa toimimme nimellä Vahanen Jyväskylä Oy.

Innova 2 toimitalon suunnittelussa keskitytty energiatehokkuuteen 27.3.2012

Technopolis Oyj rakennuttaa parhaillaan Jyväskylän Lutakon kehittyvälle toimistoalueelle Innova 2 toimistokiinteistöä. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 10 000 bruttoneliömetriä. Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2011 ja kohteen vastaanotto on 28.3.2012.

Vahanen mukana rakentamassa Hiljaisuuden kappelia 26.3.2012

Vahanen Oy on toiminut Kamppiin rakennettavan Hiljaisuuden kappelin rakennesuunnittelijana. Helsingin ydinkeskustaan, Kampin Narinkkatorin laidalle rakennettu puinen kappeli on herättänyt paljon mielenkiintoa sen keskeisen sijainnin ja erikoisen muotoilun vuoksi.

”Äijät” menestyi Äijälänrannan arkkitehtuurikilpailussa 26.3.2012

Vahanen-yhtiöiden arkkitehdit menestyivät syksyllä 2011 järjestetyssä Äijälänrannan tornitalojen arkkitehtuurikilpailussa. Kilpailun järjestäjänä toimi YIT Rakennus Oy yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Tarkoituksena oli suunnitella Jyväskylän Äijälänrantaan kolme 12-kerroksista tornitaloa vuoden 2014 asuntomessuja varten. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n ehdotus ”Moai” ja Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Innovarchin ehdotus ”Äijät” lunastettiin.

Uudet energiatehokkuusvaatimukset korjausrakentamisessa 26.3.2012

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusmääräykset annetaan ensi heinäkuussa ja vaatimukset tulevat voimaan tammikuussa 2013. Ympäristöministeriössä viimeistellään parhaillaan säädöskokonaisuutta lausuntokierrosta varten ja osana valmistelua järjestettiin tammikuun puolivälissä asiantuntijoille ja viranomaisille asiaa koskeva työseminaari, jossa noin 60 alan toimijan joukossa oli kahden konsulttitoimiston edustajat.

Peruskorjattu Helsingin talvipuutarha avattiin yleisölle 26.3.2012

Vahanen Oy on tehnyt talvipuutarhan kuntotutkimuksia vuodesta 2007 alkaen. Näissä tutkimuksissa ilmeni, että rakennuksen kantava teräsrunko ja piilossa olevat rakenteet olivat pahoin vaurioituneet. Tästä johtuen rakenteille piti tehdä väliaikaiset tukirakenteet ennen varsinaiseen peruskorjaukseen ryhtymistä.

Vahanen mukana Hämeenlinnakeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa 23.3.2012

Vahanen on mukana uuden, syksyllä 2014 avattavan Hämeenlinnakeskuksen suunnitteluprosessissa. Kyseessä on Hämeenlinnaan moottoritietunnelin päälle rakennettava kauppakeskus, joka sisältää laajat pysäköintitilat sekä useita asuinkerrostaloja.

Vahanen Environment Oy:lle ympäristövaikutusten arviointi (YVA) projekti 16.2.2012

Vahanen Environment on voittanut julkisen hankintamenettelyn mukaisen tarjouskilpailun Joensuuhun kaavailtavan puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan YVA-konsulttipalveluista. Asiakkaana on Joensuun kaupunki.

Vahanen mukana Teräsrakenneyhdistyksen hallituksessa 2.2.2012

DI Atte Leppänen on kutsuttu hallituksen jäseneksi vuoden 2012 alusta.

Vahasen suunnittelema kohde harjakorkeuteen Jyväskylässä 27.1.2012

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Mittatyö Suomi Oy vastasi Sokos Hotel Paviljongin rakenne- ja elementtisuunnittelusta.

Innovarch Oy menestyi Äijälänrannan tornitalojen arkkitehtuurikilpailussa 24.1.2012

Jyväskylän kaupunki yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun Äijälänrannan tornitaloista.

Arkkitehtiliiketoiminnan johtaja Jaakko Hassi on nimitetty Innovarch Oy:n ja Eduarch Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2012 alkaen 13.1.2012

Innovarch Oy:n koko osakekannan siirryttyä Vahanen International Oy:n omistukseen vuoden 2011 lopulla, on arkkitehtiliiketoiminnan johtaja arkkitehti SAFA Jaakko Hassi nimitetty tytäryhtiö Innovarch Oy:n toimitusjohtajaksi.

Vahanen vahvasti mukana RIL:in toiminnassa 13.1.2012

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL valitsi aiemmin Risto Vahasen liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2012-2014. Nyt on Atte Leppänen nimitetty RIL:in Rakennus- ja rakennetekniikan tekniikkaryhmän puheenjohtajaksi kaudelle 2012.

Reino Hiltunen Mittatyö Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi 9.1.2012

Insinööri Reino Hiltunen on nimitetty Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Mittatyö Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi Jukka Holopaisen siirryttyä pois yhtiön palveluksesta.

Vahaslaiset osallistuneet Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohjeen laadintaan - RIL 250-2011 9.1.2012

RILin uusi ohje RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen esittää uuden kosteudenhallintaprosessin mallin, joka kuvaa toimivan prosessin vaiheita lähtien rakennuttajan tavoiteasettelusta päättyen rakennuksen käyttäjän tehtäviin. Ohjeen tavoitteena on, että hankkeen eri osapuolet ottavat esitetyn mallin osaksi omaa toimintatapaansa.

Vahasen monipuolinen ympäristö- ja energiaosaaminen mukana Aviapoliksen alueen kehittämisessä 19.12.2011

Lentoasemakiinteistöt Oyj (LAK) on kehittämässä Kehäradan Aviapolis-aseman yhteyteen uutta urbaania keskusta. Alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä. Monipuoliset palvelut sekä asumisen ja työn yhdistäminen tekevät alueesta yhden Suomen mielenkiintoisimmista tulevaisuuden toimintaympäristöistä.

Putkiremonttiplus -palvelumalli otettu käyttöön Etelä-Karjalassa 19.12.2011

Pääkaupunkiseudulla Vahanen-yhtiöiden luotsaama ja suuren suosion saanut PutkiremonttiPlus -palvelumalli on otettu käyttöön nyt myös Lappeenrannassa ja sen lähialueen muissa kunnissa. Vahanen-yhtiöihin kuuluva Planekar Oy on maaliskuusta 2011 lähtien tarjonnut kyseistä palvelua asiakkailleen.

RIL -palkinto 2011 Musiikkitalolle 19.12.2011

Helsingin Musiikkitalo on voittanut rakennusalan merkittävimmän vuosittaisen palkinnon, Rakennusinsinöörien liiton RIL-palkinnon. Musiikkitalo on Vahanen -yhtiöiden kaikkien aikojen toistaiseksi suurin projekti. Se ei ole suurin pinta-alaltaan eikä tilavuudeltaan, vaan suunnittelutyön määrän kautta arvioituna. Samalla mittarilla – suunnittelutyö – se on myös yksi monipuolisimmista ja haasteellisimmista.

Atte Leppänen Rakennesuunnittelun liiketoimintajohtajaksi 1.12.2011

DI Atte Leppänen aloittaa Rakennesuunnittelun liiketoiminta-alueen johtajana ja yrityksen johtoryhmän jäsenenä 1.12.2011 alkaen. Leppänen on toiminut aiemmin yksikön päällikkönä Ramboll Finland Oy:n talotoimialalla Tampereen toimistossa. Lisäksi hän on toiminut rakennesuunnitteluun liittyvissä projekteissa projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Musiikkitalon RIL-palkinnosta tunnustusta Tero Aaltoselle ja Vahanen Oy:lle 25.11.2011

Helsingin Musiikkitalo on voittanut rakennusalan merkittävimmän vuosittaisen palkinnon, Rakennusinsinöörien liiton RIL-palkinnon. Siihen liittyen RIL on myöntänyt erityisen tunnustustuksen Musiikkitalon rakennesuunnittelusta Vahanen-yhtiöiden teknologiajohtajalle Tero Aaltoselle ja Vahanen Oy:lle.

Innovarchin suunnittelema Kauppakeskus Stella avattu Mikkelissä 17.11.2011

Mikkelin ydinkeskustaan noussut Kauppakeskus Stella avasi ovensa 11.11.2011 klo 11.11. Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n suunnittelema Stella käsittää 25000 neliötä liiketiloja ja ravintoloita kolmessa kerroksessa.

Arkkitehti SAFA Mikko Lahikainen nimitetty arkkitehtiliiketoiminta-alueen yksikönpäälliköksi 10.11.2011

Arkkitehti SAFA Mikko Lahikainen on nimitetty 9.11.2011 alkaen arkkitehtiliiketoiminta-alueen yksikönpäälliköksi. Mikon kokemus painottuu asuin- ja liikerakentamiseen.

Vahanen Tampere Oy:n toimitusjohtajalle Petri Ortjulle sertifioitu kiinteistöjohdon arvonimi 3.11.2011

Petri Ortjun sertifiointi on osoitus monipuolisesta osaamisesta ja kokemuksesta kiinteistöjohtamisen alueelta, mikä edelleen vahvistaa Vahasen vankkaa kiinteistöjohtamisen osaamista Tampereen seudulla. Sertifikaatti luovutetaan torstaina 3.11. Aulangolla Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa.

RI, M.Sc. Petri Lento nimitetty Vahanen Oy:n Hämeenlinnan yksikönpäälliköksi 2.11.2011

RI, M.Sc Petri Lento on nimitetty 1.11.2011 alkaen Vahanen Oy:n Hämeenlinnan yksikön päälliköksi. Petrin kokemus painottuu kokonaissuunnittelupalveluiden myyntiin, kehittämiseen ja johtamiseen Venäjällä sekä muilla kansainvälisillä markkinoilla.

DI Asko Laune nimitetty Instakon Oy:n yksikönpäälliköksi 31.10.2011

DI Asko Laune on nimitetty 1.11.2011 alkaen Instakon Oy:n yksikönpäälliköksi. Askon kokemus painottuu maanalaiseen rakentamiseen sekä urheilu- ja muuhun erikoisrakentamiseen.

Julkisivuremontti 2011-kilpailussa ensimmäinen sija Vahasen julkisivuremontille 25.10.2011

Vahasen suunnittelema Helsingin Vattuniemenkatu 4:n julkisivusaneeraus saavutti jaetun ensimmäisen sijan Julkisivuyhdistyksen järjestämässä Vuoden Julkisivuremontti -kilpailussa. Kilpailun tuomaristo kehui erityisesti hankkeen valmistelua, jossa huomioitiin asunto-osakkaiden yhdenvertaisuus.

Tampereen Rakennustietopalkinto 2011 Vahasen julkisivuremontille 18.10.2011

Tampereen Rakennustietopalkinnon sai tänä vuonna Vahasen suunnittelema ja rakennuttama julkisivuremontti Ilmarisenkatu 21, 23, 25:een, joka sijaitsee kulttuuriympäristöllisesti merkittävässä Tampereen Kalevan kaupunginosassa.

Arkkitehti SAFA Jaakko Hassi on nimitetty Arkkitehtisuunnittelu-LTA:n johtajaksi 17.10.2011

Arkkitehti SAFA Jaakko Hassi (s. 1967) on nimitetty Arkkitehtisuunnittelu-LTA:n johtajaksi 1.11.2011 alkaen. Jaakko Hassilla on laaja kokemus arkkitehtisuunnittelusta mm. liiketila-, koulu-, toimistotila-, ja sairaalarakentamisen sektoreilta.

Tehowebin ohjelmistoliiketoiminta siirtyy Vahaselta Finnvallille 3.10.2011

Vahanen Oy ja Oy Finnvalli Finland Ab ovat allekirjoittaneet 12.9.2011 sopimuksen yhteistyön laajentamisesta. Nyt tehdyllä sopimuksella Vahanen luovuttaa Tehowebin ohjelmistoliiketoiminnan Finnvallille.

Arkkitehtitoimisto Innovarchille, Eduarchille, RTC Vahanen Turulle sekä Fundatecille Menestyjä-sertifikaatit 3.10.2011

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, Eduarch Oy, RTC Vahanen Turku Oy ja Fundatec Oy ovat ansainneet Menestyjä-sertifikaatit pärjättyään hyvin Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin menestyjäluokituksessa. Nämä Vahanen-yhtiöihin kuuluvat yritykset ovat taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyrityksiksi.

Esittelyssä Vahasen Intian toimisto 26.9.2011

Viime kuukausien ajan Vahanen on valmistellut toimintojensa aloittamista Intiassa, Vahanen India Building Services Ltd.:n toimitusjohtajan Amit Guptan johdolla.

Innovarchin Lahden toimipiste vahvistui kuudella asiantuntijalla ja valmistautuu muuttoon 26.9.2011

Innovarch Oy:n Lahden toimipiste sai uusia asiantuntijoita, kun rakennusarkkitehdit Tuula Isokallio, Tarja Mäkinen, Pirkko Pulkkinen ja Carola Toikander-Kirsi sekä Arc Designers Oy:n rakennusarkkitehti Juha Laurila ja sihteeri Kirsti Niemelä liittyivät joukkoon. Vahanen-yhtiöt työllistää nyt yhteensä 11 henkilöä Lahdessa.

Kansainvälistä Green Building –viikkoa vietettiin 19.-23.9. 2011 26.9.2011

World Green Building -viikkoa vietettiin noin 50 eri maassa kansallisten Green Building Councilien organisoimana. Tämän vuoden World Green Building -viikon aiheena oli vihreä talous, joka on myös kärkiteemana ensi kesänä järjestettävässä YK:n kestävän kehityksen “Rio+20” –konferenssissa.

Länsimetro yksi Fundatecin suurimmista projekteista 26.9.2011

Fundatec Oy toimii Länsimetron suunnittelussa osana kalliosuunnitteluun orientoitunutta konsulttiryhmää. Vahanen-yhtiöihin kuuluvan Fundatecin vastuulla on ryhmän tekninen projektinjohto, Helsingin osuuden ajotunnelit sekä Matinkylän ajotunneli, asema ja siihen liittyvä n. 2 km rataosuus.

Vahasen erityisasiantuntijapalvelut tarjoavat kattavia kokonaisratkaisuja 26.9.2011

Vahanen-yhtiöt tarjoaa palveluita, joilla ongelmat ratkaistaan alusta loppuun kerralla. Niin myös erityisasiantuntijapalveluissa, joissa asiakkaan ongelmien syyt, laajuudet ja ratkaisut selvitetään poikkitieteellisen yhteistyön ja kehittyneiden toimintatapojen avulla.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n suunnittelema kauppakeskus Karisma valmistuu jouluksi 26.9.2011

Jouluksi 2011 avattava kauppakeskus Karisma Lahden Karistossa on rakennusvaiheen loppusuoralla, syksyllä siirrytään jo pihatöiden sekä julkisivun katos- ja verhoilutöiden pariin. Ostoskeskuksen arkkitehtisuunnittelijana on toiminut Vahanen-yhtiöihin kuuluva Suomen johtava liikerakennusten ja kauppakeskusten suunnittelija Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy.

Vahanen Isännöintipäivillä 15.-16.9.2011 15.9.2011

Vahanen Oy on mukana Isännöintipäivillä Tampere-talolla 15-16.9.2011. Esillä ovat mm. Vahasen Plus -palvelut taloyhtiöille. Tervetuloa tapaamaan asiantuntijoitamme!

Vahanen Tampere Oy:n toimisto siirtyi Aaltosen vanhaan kenkätehtaaseen 30.8.2011

Vahanen Tampere Oy on muuttanut uusiin tiloihin Aaltosen vanhaan kenkätehtaaseen osoitteeseen Kyllikinkatu 15 C, 33500 Tampere, Emil Aaltosen puiston ja Tammelantorin kupeeseen. Tampereelta käsin Vahanen-yhtiöissä työskentelee tällä hetkellä 20 henkilöä, kun samoissa tiloissa toimii myös Vahanen Environment Oy.

Vahanen Environment vahvistui ja muutti uusiin toimitiloihin Tampereella 29.8.2011

Vahanen tarjoaa ympäristö- ja energiakonsultoinnin palveluja myös Tampereelta käsin. Toimimme samoissa toimitiloissa Vahanen Tampere Oy:n kanssa Tammelan torin vieressä osoitteessa Kyllikinkatu 15 C, 33500 Tampere.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy osti Arkkitehtitoimisto Arc Designers Oy:n liiketoiminnan 4.7.2011

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy osti Arkkitehtitoimisto Arc Designers Oy:n liiketoiminnan 30.06.2011. Kaupan myötä yhtiön liiketoiminta ja henkilöstö siirtyvät Innovarchin hallintaan 01.07.2011 alkaen.

Kiinan Wuxin oopperataloon rakennetekniikan osaamista Vahaselta 15.6.2011

150 kilometriä Shanghaista luoteeseen sijaitsevaan Wuxin kasvukeskukseen nousee suomalaisten PES-Arkkitehtien suunnittelema oopperatalo. Kunnianhimoisen suunnitelman keskipiste ovat katon muodostavat kahdeksan terässiivekettä, joista suurimman pinta-ala on n. 3000m².

Vahanen mukana neljän uuden päiväkodin rakentamisessa Porvooseen 15.6.2011

Eduarch Oy toteuttaa arkkitehtisuunnittelua neljään uuteen päiväkotiin Porvoossa yhteistyössä YIT:n kanssa. Hanke toteutetaan ns. elinkaarimallina, jossa tarjouksen tekevä urakoitsija vastaa suunnittelun ja varsinaisen rakentamisen lisäksi mm. rahoituksesta, kiinteistön ylläpidosta, energiatehokkuudesta ja korjauksista seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Low2No -projekti rakentaa vähähiilistä kaupunkiympäristöä Jätkäsaareen 15.6.2011

Helsingin eteläkärjen uudelle asuinalueelle nousee viisi taloa käsittävä kortteli, joka noudattaa energiapihiä ja hiiliniukkaa suunnittelua ja rakentamista.

Vahanen konsultoi Spondalle LEED-sertifikaatin 15.6.2011

Spondan Sörnäistenkadun toimistotalolle on myönnetty käytössä olevan kiinteistön LEED Silver -ympäristösertifikaatti.

Scia Engineeringin käyttäjätuki löytyy nyt Vahaselta 4.4.2011

Vahanen-yhtiöiden rakennesuunnittelija Mari Heino toimii Scia Engineer -ohjelmiston teknisenä tukihenkilönä Suomessa. Yhteistyö Nemetschek Scian kanssa alkoi vuosi sitten, jolloin yritys päätti vahvistaa asemaansa Suomessa.

Vahanen mukana E2-puurakentamiskilpailun voittajaryhmässä 17.3.2011

Kansainvälisen E2-puurakentamiskilpailun voittajat julkistettiin 15.3.2011 Kouvolassa. Jaetulle ykkössijalle tulivat ehdotukset Puu-Bo (Team Big) ja E2volution (Team Arup).

Rakentamisen Ruusu Stockmannin hankkeelle 3.2.2011

Vahasen konserniyritys Fundatec Oy mukana Helsingin keskustan tavaratalon laajennus- ja uudistushankkeessa.

Vahasen uutiskirje 4/2010 4.1.2011

Vahasen uutiskirjeestä 4/2010 voit lukea mm. Tervaskankaan kauppakeskuksen arkkitehtisuunnittelusta ja Istuta puu -kampanjastamme.

PutkiremonttiPlus-palvelumalli on Vuoden laatuinnovaatio 11.11.2010

Vahanen-yhtiöiden PutkiremonttiPlus-palvelumalli on palkittu Laatukeskuksen myöntämällä Vuoden laatuinnovaatio-palkinnolla. Kilpailuvoitto tuli pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa.

Vahanen vuoden koulutusmyönteisin työyhteisö 22.10.2010

Vahanen-yhtiöt on saanut vuoden 2010 koulutusmyönteisimmän työyhteisön tunnustuspalkinnon. Valintaan vaikutti mm. henkilöstölle luotu oma koulutusjärjestelmä Vahanen Akatemia.

Kiinteistöhallinnan ja taloushallinnan vahvat toimittajat yhteistyöhön 27.9.2010

Vahanen Oy ja Oy Finnvalli Finland Ab ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota entistä kattavammat prosessit ja ratkaisut kiinteistönhallinnan ammattilaisille.

Vahanen tarjoaa tulvadirektiivin (2007/60/EY) mukaisia riskien kartoituksia 15.9.2010

Direktiivin toimeenpano ensimmäisellä kierroksella on vaiheistettu vuosille 2011-2015.

Vahanen-konserni osti Insinööritoimisto Mittatyö Suomi Oy:n 13.8.2010

Kaupan myötä Vahanen avaa uuden toimipisteen Jyväskylässä ja vahvistaa asemiaan Keski-Suomen markkinoilla. Mittatyö Suomen toimitusjohtajana jatkaa Jukka Holopainen.

Vahanen-yhtiöille uusi konsernihallitus 13.7.2010

Vahanen-konsernin emoyhtiölle, Vahanen International Oy:lle, on muodostettu ulkopuolisista liike-elämän asiantuntijoista koostuva konsernihallitus.

Vahanen aloittaa omistusasuntojen ryhmärakentamisen Helsingin Ormuspellossa 30.6.2010

Ammattimaisesti johdettu ryhmärakentaminen on asunnonostajalle helppo ja vaivaton tapa toteuttaa alusta alkaen oma koti.

Vahasen kotisivut uudistuivat 21.6.2010

Uusien sivujen tavoitteena on tarjota laajasti tietoa palveluvalikoimastamme, asiakkaistamme, projekteistamme ja Vahasesta työnantajana.

Vuoden putkiremontissa Vahasen projektinjohto ja viestintä 18.6.2010

Vuoden 2010 putkiremontti -kilpailun voittajaksi julkistettiin 3.6.2010 espoolainen As Oy Nallenpolku, jonka projektinjohdosta ja viestinnästä vastasi Vahanen Oy.

Vahanen-yhtiöt yksi Suomen parhaista työpaikoista 18.6.2010

Vahanen osallistui Great Place to Work -kilpailuun.

Vahanen vastaa muuttuvaan asunto-osakeyhtiölakiin YlläpitoPlus-palvelulla 17.6.2010

Uusi laki asettaa vaatimuksia taloyhtiöiden toimintaan.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä:
Aino Makkonen
Konserniviestintä

Puhelin 020 769 8698
etunimi.sukunimi@vahanen.comVoit jättää myös
yhteydenottopyynnön.

   Yhteydenottopyyntö