vahanen-yhtiöiden organisaatio ja johto

Vahanen-yhtiöt koostuu konserni- ja osakkuusyrityksistä

Vahanen-yhtiöt on yrityskokonaisuus, jossa yksittäiset konserni- ja osakkuusyritykset tuottavat oman osaamisalueensa palveluja luoden konsernin kokonaispalvelutarjonnan. Konsernin tukipalvelut tuotetaan Vahanen International Oy:ssä, joka tarjoaa palveluja kaikille konserni- ja osakkuusyrityksille. Vahanen-yhtiöt omistaa lisäksi puolet Ficote-konsernista, joka tuottaa palveluja Venäjän ja Baltian markkinoille. Vahanen-yhtiöiden pääomistaja on Risto Vahanen.

Konsernia johtaa hallitus ja johtoryhmä

Vahanen-yhtiöitä johtaa hallitus yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Konsernijohtaja, vt. Saku Harjunpää
Talousjohtaja Kari Seppänen
Liiketoiminta-alueen johtaja Mikko Lahikainen, arkkitehtisuunnittelu
Liiketoiminta-alueen johtaja Kalevi Holopainen, kiinteistöjohtaminen
Liiketoiminta-alueen johtaja Pekka Laamanen, erikoisasiantuntijapalvelut
Liiketoiminta-alueen johtaja Petri Lento, suunnittelupalvelut
Johtaja, operaatiokehitys, Pasi Parviainen
Johdon assistentti Marjo Nieminen (siht.)

Konsernihallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Jalo Paananen (pj)
Risto Vahanen
Heikki Lamminaho
Kirsi Eräkangas

Konsernijohdon yhteystiedot