Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa olevia tai niihin imeytyneitä orgaanisia tai epäorgaaniasia yhdisteitä. Tiettyinä pitoisuuksina ne aiheuttavat terveys- ja ympäristöriskin sekä sisäilmaongelmia. Haitta-aineet on aina huomioitavat korjaus- ja purkutöissä sekä rakennusjätteiden lajittelussa. Haitta-aineita on käytetty rakennusmateriaaleissa 1800-luvun lopulta lähivuosiin saakka.

Tyypillisimpiä rakennusmateriaalien haitta-aineita ovat asbesti, PAH-yhdisteet (kreosootti), PCB-yhdisteet ja haitalliset metalliyhdisteet (esim. lyijy). Tyypillisiä materiaaleihin imeytyneitä haitta-aineita, jotka haihtuessaan voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia, ovat öljyhiilivedyt (esim. voiteluaineet, polttonesteet), PAH-yhdisteet, BTEX-yhdisteet ja muut haihtuvat yhdisteet.

Haitta-ainetutkimuksissa selvitetään kiinteistöjen rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien terveydelle haitalliset materiaalit, niiden määrät ja esiintymispaikat. Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään myös haitta-aineita sisältävien materiaalien mahdollinen riski nykyisille käyttäjille, rakennustyön aikainen riski ja tehdään jäteluokitus sekä arvioidaan mahdollista ympäristöriskiä.

Haitta-ainetutkimus kuuluu osana kiinteistön korjaus- tai purkuhankkeen hankesuunnitteluun ja peruskorjauksen suunnitteluun tai purkusuunnitteluun. Haitta-ainetutkimus on tehtävä aina vanhoihin korjattaviin tai purettaviin rakennuksiin. Ajoissa ja kattavasti tehtynä haitta-ainetutkimus säästää rahaa kiinteistön omistajalle, kun haitta-aineisiin osataan varautua riittävä ajoissa, niin taloudellisessa mielessä, kuin minimoitaessa työn aikaiset ja peruskorjauksen jälkeiset riskit.

Tyypillisiä haitta-ainetutkimuskohteita ovat asuin-, teollisuus-, liike-, ja toimistorakennukset sekä koulut ja päiväkodit kuin myös uima- ja urheiluhallit

 

Palveluitamme:

Haitta-ainetutkimukset

Rajatut haitta-ainetutkimukset

Ulkovaipan haitta-ainetutkimukset

Haitta-ainearviot

Asbestikartoitukset

Haitta-ainekohteiden ym. purkukohteiden purkusuunnittelu

Haitta-ainekohteiden korjausten ja purkamisen erikoisvalvonta

Haitta-aineiden hallintaratkaisut

  • PAH-yhditeiden (kreosootti, valuasfaltti) ja kosteusvaurioyhdisteiden hallinta; selvitykset, suunnittelu ja konsultointi
  • laboratoriotutkimukset: materiaalien VOC-läpäisevyystutkimukset

Haitta-ainepurkutyön laadunvalvonta

 

Tutustu myös pilaantuneiden alueiden asiantuntijapalveluihimme Ympäristö -sivuillamme.