Laboratoriopalvelumme tuottavat analyysejä useisiin eri tarpeisiin. Analysoimme materiaalien vauriotutkimuksiin liittyviä näytteitä, rakennusmateriaalien haitta-aineita ja pintakäsittelymateriaaleja. Henkilökuntamme on koulutettu myös keräämään sisäilmatutkimuksiin liittyvät näytteet sekä tuottamaan niistä asiantuntevat analyysit. Palveluvalikoimassamme on yli 50 yksittäistä analyysituotetta, mutta kehitämme laboratoriopalveluitamme jatkuvasti tulevaisuuden tutkimustarpeiden lisääntyessä. Analyysipalvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja toimimme yhteistyössä useiden muiden laboratoriopalveluita tuottavien yritysten kanssa uusien analyysimenetelmien kehitystyössä.

Analyysien lisäksi teemme kuntotutkimuksia (betoni, tiili ja rappaukset), haitta-aineisiin liittyviä tutkimuksia, laadunvarmistukseen liittyviä mittauksia ja annamme lausuntoja erilaisissa riitatapauksissa. Tarjoamme myös purkujätteeseen liittyvien asiakirjojen ja purkutyön vaiheisiin liittyvien toimien ohjeistusta ja valvontaa. Raportoinnit teemme pääosin tietokantapohjaisilla sovellutuksilla.

 

Joitakin esimerkkejä eri analyysituotteista:

Ohuthietutkimus betoni- ja rappauslaastinäytteestä
Tutkimuksella selvitetään muun muassa pakkasvaurioituminen, alkalikiviainesreaktiosta johtuva vaurioituminen sekä terästen korroosion ja suolojen aiheuttamat vauriot. Rappauslaastinäytteistä arvioidaan kalkin, sementin ja hiekan suhteita, mahdolliset vauriot, syöpymiset sekä pintamateriaalit ja eri kerrosten väliset tartunnat.

 

Betonin huokosjakoanalyysi
Tutkimuksella määritetään betonin suojahuokosten ja tiivistyshuokosten määrä sekä suojahuokosten ominaispinta-ala ja huokosjako. Betoninormeissa (BY 50, 2012) on esitetty kovettuneen betonin huokosjaolle vaatimukset suunnitellusta käyttöiästä, pakkasrasitusluokasta (XF1 – XF4) ja vesi-sementtisuhteesta riippuen.

 

Karbonatisoitumissyvyyden määritys ja peitekerrosmittaus
Tutkimuksessa kartoitetaan neutraloituneen alueen eteneminen betonissa ja terästen etäisyys pinnasta. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää ruostuneiden ja suojattavien terästen määrän arviointiin.

 

Kloridimääritys
Happoliukoisten suolojen määrä selvitetään betonin painoon nähden. Määrityksellä selvitetään betoniteräksiin kohdistuva kloridikorroosiorasitus.

 

Veto- ja tartuntavetolujuuskoe
Tutkimuksessa analysoidaan materiaalin sisäinen lujuus ja eri kerrosten välinen tartuntalujuus. Kokeilla selvitetään materiaalikerrosten tartuntapotentiaali esim. huoltomaalauksia ajatellen. Tuloksia voidaan myös hyödyntää arvioitaessa betonin rapautumisastetta.

 

Sideainetyypin määritys
Maalista tai pinnoitteesta määritellään sideainetyyppi. Sideainetyypin määritystä hyödynnetään esim. julkisivun maalivaurioiden syiden arvioinnissa ja huoltomaalauksessa käytettävän maalin valinnassa.

 

Asbestianalyysi
Asbestianalyysillä selvitetään materiaalin tai ilmanäytteen sisältämän asbestin laatu.

 

Kiviainestutkimukset

  • Petrografinen koostumusmääritys standardin SFS-EN 932-3 mukaan
  • Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määritys standardin SFS-EN 1097-6 mukaan
  • Kapillaarikoe (kapillaarinen vedenimeytymiskorkeus) standardin SFS-EN 1097-10 mukaan